25,2 C
Kozienice
wtorek, 21 maja, 2024
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

Władze powiatu kozienickiego wybrane

Popularne

Warto przeczytać

7 maja odbyła się I Sesja Rady Powiatu Kozienickiego VII kadencji. Porządek obrad I Sesji ustalony został Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 20 kwietnia 2024 r.

Otwarcia I Sesji dokonał Radny Senior Jerzy Śmiech. Po rozpoczęciu obrad Radni otrzymali z rąk Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Kozienicach Janusza Krzysztofa Maciąga zaświadczenia o wyborze. Następnie wszyscy Radni złożyli ślubowanie.

Po przyjęciu porządku obrad, powołana została Komisja Skrutacyjna, w skład której weszli Radni Rady Powiatu Kozienickiego, której zadaniem było przeprowadzenie głosowania mającego na celu wybór Przewodniczącego Rady. Zgłoszono tylko jednego kandydata – Marka Jana Kuźmińskiego, który w wyniku tajnego głosowania wybrany został Przewodniczącym Rady Powiatu Kozienickiego, otrzymując 15 głosów za, 1 przeciw, 1 głos nieważny.

 Po przyjęciu odpowiedniej uchwały Marek Jan Kuźmiński przejął prowadzenie obrad Sesji, po czym wybierano Wiceprzewodniczących Rady. Zostali nimi w głosowaniu tajnym Małgorzata Eulalia Bebelska (10 głosów za, 7 przeciw) oraz Robert Wojcieszek (12 głosów za, 5 przeciw).  Porządek obrad został rozszerzony o wybór Starosty i Wicestarosty Powiatu Kozienickiego oraz trzech członków Zarządu. Na stanowisko Starosty Kozienickiego zgłoszono jednego kandydata – Krzysztofa Piotra Wolskiego, który w głosowaniu tajnym uzyskał 11 głosów za i 6 przeciw, tym samym uzyskał wymaganą liczbę głosów i został wybrany na to stanowisko. Nowo wybrany Starosta zaproponował, by funkcję Wicestarosty pełniła Joanna Czechyra. Przy 12 głosach za i 5 przeciw, Radni w głosowaniu tajnym zdecydowali o jej wyborze na to stanowisko.

Następnie wybierano 3 członków Zarządu Powiatu Kozienickiego. W wyniku tajnego głosowania zostali nimi: Mieczysław Szewczyk, Waldemar Trociński i Emanuel Damian Zawodnik.

Ostatnim punktem obrad był wybór członków Komisji Rewizyjnej. W jej skład weszli: Cezary Bogacki – Przewodniczący, Mirosław Dziedzicki, Andrzej Tadeusz Jung, Józef Grzegorz Małaśnicki, Jerzy Śmiech. Na tym zakończono I Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VII kadencji.

 

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content