-4,3 C
Kozienice
sobota, 2 grudnia, 2023
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach

Popularne

Warto przeczytać

Dyrekcja i pracownicy SP ZZOZ w Kozienicach informuje o bieżącej sytuacji szpitala oraz poradni działających przy placówce. Poniżej zamieszczamy treść komunikatu.

Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ
w Kozienicach, informujemy, że z dniem 01 października 2023 roku zostanie uruchomiona Poradnia Neurologiczna w Zespole Poradni Specjalistycznych działających w naszej placówce.

Dzięki zaangażowaniu pracowników SP ZZOZ w Kozienicach udało się nam, pomimo wielu trudności, pozyskać środki w kwocie 8 000 000 zł na modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (dalej SOR) oraz współpracujących z nim pracowniami diagnostycznymi w ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia konkursie nr FM-SMPL.01.MDSOR.2023 na wybór wniosków o dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu SOR lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, wyodrębnionego z Funduszu Medycznego.

Niestety, w tym również przypadku, musieliśmy liczyć tylko na własne siły, ponieważ Zarząd Powiatu Kozienickiego uznał, że z braku możliwości zabezpieczenia środków z budżetu Powiatu Kozienickiego na wspomniany projekt, przystąpienie SP ZZOZ do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia może mieć miejsce w przypadku zabezpieczenia środków własnych SP ZZOZ w razie niedofinansowania wniosku w 100% ze środków Funduszu Medycznego. Zgodnie z Regulaminem konkursu szpitale wnioskujące o środki mogły ostatecznie otrzymać dofinansowanie niższe niż 100%. Jednak odważyliśmy się na przystąpienie do konkursu, wniosek został bardzo dobrze przygotowany przez pracowników naszej placówki, zrobiliśmy wszystko, aby uzyskać 100% dofinansowania. Bardzo cieszymy się z pozyskanych środków z Funduszu Medycznego, ponieważ realizacja projektu znacząco przyspieszy diagnostykę i ułatwi leczenie pacjentów w SOR. Zakup niektórych urządzeń medycznych podyktowany jest potrzebą rozszerzenia zakresu świadczonych usług medycznych. Spośród 207 Szpitali biorących udział w konkursie dofinansowanie uzyskało 152.

Nie bez znaczenia dla pozyskania środków we wspomnianym projekcie jest dobra współpraca z Ministerstwem Zdrowia oraz Centralą NFZ, Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ, jak również z Delegaturą NFZ w Radomiu. Jak już pisaliśmy wcześniej, w dniu 17 lipca 2023 roku w SP ZZOZ w Kozienicach została zorganizowana, przez ówczesnego Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, konferencja prasowa.

Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla SOR i pracowni diagnostycznych w tym: aparat do znieczulenia, respiratory, aparaty rtg, aparat do usg wraz z adaptacją pomieszczeń. Z pozyskanych środków również zostanie zakupiony system AlleRed w modułach wraz ze sprzętem i integracją (system szybkiej konsultacji w SOR), tablety do uzyskiwania podpisów elektronicznych przez pacjentów.

Szczególne podziękowania należą się pracownikom naszej placówki, którzy pracowali nad przygotowaniem dokumentacji do złożenia wniosku, między innymi pracownikom Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, Działu Administracyjno-Gospodarczego, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Pracowni Radiologii i USG oraz Informatykom.

Jak już wcześniej informowaliśmy, podjęliśmy starania w celu uruchomienia w naszej placówce Pracowni Rezonansu Magnetycznego. Nadal czekamy (od 4 sierpnia 2023 roku) na decyzję Starosty Powiatu Kozienickiego na wyrażenie zgody na wydzierżawienie pomieszczeń firmie zewnętrznej, która będzie wykonywać badania rezonansu magnetycznego. Niestety odwlekanie w czasie podjęcia tak ważnych decyzji utrudnia nam realizację wielu zadań.

Pomimo trudnej sytuacji finansowo-ekonomicznej, z chwilą zmiany Dyrekcji SP ZZOZ w Kozienicach w 2019 roku, udało się nam zrealizować inwestycje na około 40 mln zł. Najważniejsze to m.in.: zakup nowego tomografu komputerowego, mammografu, echokardiografu, respiratorów, kardiomonitorów. Przeprowadzono również szereg prac remontowo-modernizacyjnych: w tym remont sieci wodno – kanalizacyjnej, remont Traktu Porodowego i Bloku Operacyjnego, remont i przebudowa w obszarze Oddziału Zakaźnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologii, Oddziału Urologii, Oddziału Neurologii, itp. Została rozbudowana centralna instalacja tlenowa, pozyskano również urządzenia
do prowadzenia wysokoprzepływowej tlenoterapii. Uruchomiliśmy działalność poradni lekarza rodzinnego. Utworzyliśmy: Punkt Szczepień Węzłowych, Punkt Szczepień Populacyjnych, Punkt Szczepień Powszechnych, Punkt Pobrań badań wymazowych w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, od 01 czerwca 2021 roku Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Z dniem 01 czerwca 2022 roku Prosektorium, będące w strukturze SP ZZOZ Kozienice, jest prowadzone przez naszych pracowników. W nowo wyremontowanym Prosektorium są przechowywane ciała zmarłych w naszym Szpitalu oraz zmarłych poza Szpitalem. Ponadto POZ został przeniesiony z budynku głównego Szpitala do nowo – wyremontowanych pomieszczeń w Budynku Z oraz Zakład Pielegnacyjno – Opiekuńczy do nowo – wyremontowanych pomieszczeń Budynku „Z” na II i III piętro. W ZPO udało się nam zwiększyć ilość miejsc z 28 do 50. Pacjenci przebywający w ZPO mogą korzystać z nowo wybudowanej Altanki, znajdującej się przy Budynku „Z”, gdzie mają możliwość spotkania z bliskimi i spędzenia mile czasu na świeżym powietrzu.

Od 01 października do 30 listopada 2023 roku w naszej placówce przeprowadzimy
we wszystkich medycznych komórkach organizacyjnych badanie satysfakcji pacjenta. Pacjenci, którzy korzystają ze świadczeń zdrowotnych mają możliwość wypełnić ankietę Wypełnioną ankietę można wrzucić do oznaczonej zielonej skrzynki, lub białej (Zespół Poradni Specjalistycznych), albo szarej Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży, ZPO, POZ). Ankieta jest zupełnie anonimowa, jej wypełnienie nie ma żadnych negatywnych konsekwencji dla pacjentów, a zebrane informacje zostaną wykorzystane w celu poprawy jakości opieki medycznej i warunków pobytu pacjentów w SP ZZOZ w Kozienicach.

Zapraszamy do korzystania ze świadczeń medycznych realizowanych w SP ZZOZ
w Kozienicach.

Dyrekcja i Pracownicy SP ZZOZ w Kozienicach

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content