25,2 C
Kozienice
niedziela, 16 czerwca, 2024

W PSP w Brzózie i PSP w Głowaczowie powstaną ekopracownie – umowy podpisane

Popularne

Warto przeczytać

W dniu 7 listopada w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Radomiu wójt Gminy Głowaczów Hubert Czubaj przy kontrasygnacie skarbnika Gminy pani Beaty Wielochowskiej i w obecności dyrektorów placówek oświatowych Moniki Kłos oraz Dariusza Pronobisa podpisali umowy na utworzenie nowoczesnych ekopracowni, które powstaną w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.

Celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Kwotę dofinansowania jaką otrzymały szkoły w Głowaczowie i Brzózie na pracownie OZE wynoszą około 150 000,00 zł. WFOŚIGW w Warszawie pokrywa aż 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Bartosza Głowackiego w Brzózie

PSP im. Tadeusza Kościuszki Głowaczów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content