25,2 C
Kozienice
niedziela, 16 czerwca, 2024

Bierzmowanie w Zakładzie Karnym w Żytkowicach

Popularne

Warto przeczytać

W więziennej kaplicy Zakładu Karnego w Żytkowicach sześciu skazanych przyjęło Sakrament Bierzmowania. Uroczystości przewodził bp Marek Solarczyk– biskup Diecezji Radomskiej w asyście ks. Bogdana Piwki.

Przygotowanie do bierzmowania

Bierzmowanie nazywane jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Duch Święty, w tych którzy go przyjmują, umacnia wiarę i pomaga świadczyć o niej innym, co w warunkach izolacji penitencjarnej, nie jest takie proste. Przyjęcie sakramentu bierzmowania jest kolejnym krokiem w umacnianiu wiary i winno być również inspiracją do przestrzegania nie tylko praw boskich, ale również zasad współżycia społecznego i norm prawnych.

Trudu przygotowania więźniów do przyjęcia bierzmowania podjął się kapelan żytkowickiej jednostki – ks. Bogdan Piwko, pełniący posługę religijną w Zakładzie Karnym w Żytkowicach od ponad 36 lat. Jak podkreśla ksiądz, zarówno uroczystość, jak i przygotowanie do przyjęcia sakramentu w warunkach izolacji penitencjarnej mają szczególny wymiar i znaczenie. Osadzeni sami składają deklarację przystąpienia do przygotowań, a następnie przyjęcia sakramentu, przez co bierzmowanie – dokonywane w przypadku więźniów w wieku dorosłym – odgrywa niejako rolę świadomego wyznania wiary. Skazani w okresie przygotowań uczestniczą w mszach świętych, korzystają z sakramentu pokuty i pojednania, zgłębiają odpowiednie zagadnienia.

W więziennej kaplicy

W dniu 15.11.2023 roku w więziennej kaplicy Zakładu Karnego w Żytkowicach sześciu skazanych przyjęło Sakrament Bierzmowania. Uroczystości przewodził bpMarek Solarczyk– biskup Diecezji Radomskiej w asyście ks. Bogdana Piwki. Osadzeni od kilku miesięcy uczestniczyli w przygotowaniach do tego wyjątkowego sakramentu, w ramach katechez prowadzonych przez kapelana tutejszej jednostki. W Eucharystii uczestniczyli także funkcjonariusze Służby Więziennej na czele z por. Anna BanaszekZastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Żytkowicach. W homilii bp Marek Solarczyk zwrócił uwagę, że Duch Święty, którego otrzymują osadzeni powinien być ich przewodnikiem, a podążanie za nim pozwoli poznać tajemnicę Boga, za którego przyczyną osoby bierzmowane otrzymują dary i zostają dziećmi Bożymi. Osadzeni aktywnie uczestniczyli w liturgii. Modlili się o napełnienie Duchem Świętym.

Duszpasterstwo więzienne

Osoby pozbawione wolności, pomimo, że są niekiedy sprawcami poważnych przestępstw i wymagają pomocy wychowawcy oraz psychologa, zgłaszają także potrzeby pomocy duchowej.   Spotkania z osobami duchownymi w zakładzie karnym to szczególny rodzaj kontaktu oparty na rachunku sumienia, żalu za popełnione przestępstwa i próba naprawienia popełnionego zła.

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content