10,3 C
Kozienice
piątek, 1 marca, 2024
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

Blisko milion złotych dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Gminy Głowaczów !!!

Popularne

Warto przeczytać

993.378,00 tyle dokładnie Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na wsparcie zadań wnioskowanych przez Gminę Głowaczów. Są to inwestycje ważne dla lokalnych społeczności, które poprawią jakość i bezpieczeństwo życia mieszkańców. Samorząd województwa po raz kolejny udowadnia, że prowadzi działania proinwestycyjne mające duży wpływ na równomierny rozwój naszego regionu.

W budżecie Mazowsza zarezerwowano rekordową kwotę na programy wsparcia, takie jak MIAS, Mazowsze dla: zwierząt, klimatu, czystego powietrza, lokalnych centów, OSP i wiele innych. Wśród szczęśliwych beneficjentów nie mogło zabraknąć Gminy Głowaczów. Poniżej przedstawiamy Państwu zestawienie pozyskanej pomocy finansowej.

  • Największe dofinansowanie otrzymaliśmy na zadanie pn. ”Modernizacja boiska sportowego ORLIK przy Publicznej Szkole Podstawowej w Głowaczowie” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2024” w wysokości 226 730,00 zł. Zadanie polegać będzie na wymianie nawierzchni z trawy sztucznej boiska, wymianie piłkochwytów i elementów ogrodzenia, zakupione zostaną również  dwie bramki z siatkami. Dzięki realizacji projektu dzieci i młodzież szkolna oraz młodzież zrzeszona w lokalnych klubach sportowych zyska zmodernizowany i ulepszony obiekt do aktywności sportowej. Termin realizacji zadania : maj 2024 – grudzień 2024.

Zadanie to dofinansowane również z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2023 w kwocie 421.460,00 zł.

Przewidywany całkowity koszt (połączone zadania z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki): 1.312.920,00 zł.

Kolejne wspaniałe wiadomości dla naszych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

  • W ramach zadania „OSP-edycja 2024” Gmina Głowaczów otrzymała dofinansowanie w wysokości 000,00 zł dla jednostek OSP Bobrowniki, Cecylówka – Brzózka, Lipa i Miejska Dąbrowa. Wartość realizacji całego zadania wyniesie ponad  80.000,00 zł. W ramach tego zadnia Gmina Głowaczów będzie mogła zakupić nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy, między innymi: ubrania specjalne i koszarowe, radiotelefony nasobne, przedłużacze, latarki, rozdzielacze kulowe, prądownice, przecinarki, flary i inne. Pozyskany sprzęt znacząco wpłynie na wzrost efektywności i skuteczności działań ratowniczych prowadzonych przez druhów naszych jednostek OSP.
  • Następna pomoc finansowa na zadanie w ramach „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-edycja 2024” to kwota 000,00 zł, która przeznaczona zostanie na modernizację w budynku OSP w Ursynowie. Otrzymana dotacja pozwoli na zorganizowanie szatni dla strażaków oraz magazyn na sprzęt, powstanie również nowa posadzka, odświeżone zostaną ściany wewnętrzne oraz wymieniona instalacja elektryczna. Wykonane prace poprawią wizualny wygląd pomieszczenia, jak również wpłyną korzystnie na poprawę bezpieczeństwa strażaków ochotników w OSP Ursynów.

 

Po raz drugi rozszerzymy akcję sterylizacji i kastracji psów i kotów oraz czipowania zwierząt. Działanie to zyskało duży odzew w poprzednim roku, w związku z czym ponawiamy przedsięwzięcie.

  • Otrzymane dofinansowanie w kwocie 648,00 zł w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” pozwoli na ograniczenie nad populacji psów i kotów. Jest to najbardziej skuteczna i humanitarna metoda. Zapobiegnie to bezdomności i zminimalizuje liczbę zwierząt trafiających do schronisk.

Z kolejnej wiadomości ucieszą się mieszkańcy sołectwa Stanisławów, gdyż właśnie w tej miejscowości powstanie nowy budynek – świetlica wiejska.

  • W ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 000,00 zł wybudowana zostanie świetlica wiejska. Zadanie zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców sołectwa Stanisławów. Będzie służył w celach organizacji zebrań i spotkań, jak również spełni rolę centrum kulturalno-społecznego. Będą odbywały się tam zajęcia, warsztaty i kursy rozwijające zainteresowania i talenty mieszkańców.

 

Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację oświetlenia, to kolejne zadanie z dofinansowaniem w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024”. Otrzymane wsparcie pozwoli wybudować lub wymienić lampy oświetleniowe na energooszczędne zmniejszające zużycie energii, co w znaczący sposób obniży rachunki i co najważniejsze poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu.

  • Pierwsze dofinansowanie to kwota 000,00 zł, która przeznaczona zostanie na budowę oświetlenia w miejscowościach: Emilów, Mariampol, Sewerynów i Maciejowice. Całkowity przewidywany koszt tej inwestycji to 120.000,00 zł. Natomiast mieszkańcy Chodkowa i Stawek mogą liczyć na modernizację już istniejącego oświetlenia, gdyż przyznane dofinansowanie w kwocie 30.000,00 zł pozwoli na wymianę lamp na energooszczędne.

W ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” Gmina Głowaczów otrzymała dofinansowanie w kwocie 200.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Zakup zamiatarki do czyszczenia powierzchni na mokro”, które będzie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

  • Założeniem realizacji zadania jest eliminacja pyłowych zanieczyszczeń powietrza pochodzących z ulic, chodników powierzchni utwardzonych na terenie gminy Głowaczów. Oprócz estetyki, czyste ulice mają duże znaczenie dla bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców. Urządzenie sprzątające wykorzystywane będzie do sprzątania powierzchni utwardzonych tj.: ulic, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, placów i skwerów z piasku, przerostów zieleni i odpadów. Przewidywany całkowity koszt zadania to 319.025,10 zł.

Kolejne zadanie to Nasadzenia zieleni w miejscowości Głowaczów” w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2024”, na które otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 200.000,00 zł.

  • W ramach zadania zaplanowano zagospodarowanie działek położonych przy 11 Listopada w Głowaczowie. Zakres rzeczowy zadania obejmuje nasadzenia nowych roślin  w ramach zadania sprzyjającego bioróżnorodności, związanego z adaptacją do zmian klimatu: wykonanie  trawnika,  nasadzenia  drzew, nasadzenia  bylin i traw, nasadzenia krzewów, ułożenie  mat przepuszczalnych pod nasadzenia, ułożenie obrzeży oddzielających zieleń. Całkowity przewidywany koszt zadania to 313.485,90 zł.

 

– Otrzymane wsparcie jest potwierdzeniem dużej aktywności naszego samorządu. Inwestycje i zadania, na które otrzymaliśmy dofinansowanie było bardzo długo wyczekiwane i bardzo potrzebne. Są to zadania, które mają integrować i pobudzać do działania zwiększając potencjał kapitału ludzkiego, jak budowa świetlicy w Stanisławowie, zadania proekologiczne, jak zakup zamiatarki ulic, nasadzenie zieleni, poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup nowego sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla naszych OSP. Do dofinansowania z Ministerstwa Sportu dołożymy środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego na modernizację orlika co spowoduje, że zdecydowanie mniej będziemy musieli zaangażować własnych funduszy. Kolejny rok będziemy wspierać naszych mieszkańców i wspólnie podejmować działania zmniejszające bezdomność zwierząt, bo zauważamy problemy w tym obszarze. Wybudujemy kolejne odcinki wnioskowanego oświetlenia drogowego, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczestników drogi, szczególnie tych niechronionych czyli pieszych. Chciałbym podkreślić bardzo dobrą współpracę z Samorządem Województwa Mazowieckiego w tej kadencji i podziękować panu wicemarszałkowi Województwa Mazowieckiego Rafałowi Rajkowskiemu i panom Radnym Leszkowi Przybytniakowi i Tomaszowi Śmietance za pomoc, życzliwość i otwartość na potrzeby mieszkańców Miasta i Gminy Głowaczów – powiedział burmistrz Hubert Czubaj.

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content