20,8 C
Kozienice
czwartek, 25 lipca, 2024

[ZDJĘCIA] To był rekordowy rok dotacji dla Pionek. Na co miasto przeznaczyło pieniądze?

Popularne

Warto przeczytać

Rok 2021 jest dla Pionek okresem rekordowych dotacji, bowiem na same inwestycje miejskie udało się pozyskać ponad 17,2 mln zł środków zewnętrznych – informuje Wydział Rozwoju i Inwestycji.

– Rok 2021 jest dla naszego miasta niezwykle intensywny pod względem realizowanych inwestycji. Do dnia 25.10.2021 r. udało się pozyskać aż 17,2 mln złotych środków zewnętrznych na miejskie inwestycje. W ramach podpisanych z wykonawcami umów udało się już zrealizować wiele inwestycji, część jest w trakcie a kolejne zostaną zrealizowane już niebawem – informuje Wydział Rozwoju i Inwestycji

W ramach pozyskanych środków zrealizowane zostały  następujące inwestycje:

„Budowa Lokalnej Strefy Aktywności Sportowo-Rekreacyjnej w Pionkach”

Dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej w kwocie 66,5 tys. zł zrealizowano projekt „Budowa Lokalnej Strefy Aktywności Sportowo-Rekreacyjnej w Pionkach”. W ramach tej inwestycji wybudowano nowoczesny, ogrodzony plac zabaw, istniejąca siłownia zewnętrzna została doposażona w dodatkowe urządzenie street workout oraz nawierzchnię amortyzującą z mat przerostowych. Wybudowane zostały chodniki i zamontowane zostały elementy małej architektury jak ławki, stolik z grami edukacyjnymi i biblioteka plenerowa.

„Likwidacja bomby ekologicznej po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych „Pronit”, które jak podkreśla pionkowski samorząd na liście zadań do wykonania było jednym z najbardziej priorytetowych dla Pionek. Nitroceluloza zalegająca na terenach po byłych ZTS „Pronit” stanowiła dla mieszkańców miasta oraz okolic ogromne zagrożenie. Dzięki dotacji w kwocie niemal 3,9 mln zł zutylizowano tę niebezpieczną substancję. Fundusze na realizację zadania otrzymano ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, wdrażanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

Ogródki Działkowe

Dzięki pomocy finansowej rzędu 20 tys. zł pochodzącej z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021” dwa pionkowskie wnioski uzyskały aprobatę, dzięki czemu do miasta trafiły środki przeznaczone na wymianę przestarzałego ogrodzenia Ogrodu nr 2 przy ul. Radomskiej w Pionkach (ROD „Zgoda”) oraz budowę świetlicy ogrodowej z pomieszczeniem biurowym na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych „Krzewinka” w Pionkach.    

Przebudowa targowiska Miejskiego w Pionkach 

Pionkowski „Manhattan” przez wiele lat niszczał i odstraszał lokalnych przedsiębiorców i klientów. Wreszcie, w 2021 doczekał się modernizacji. Po zakończeniu prac Manhattan zyska nową, utwardzoną nawierzchnię, energooszczędne oświetlenie LED, zadaszenie, stanowiska do sprzedaży koszyczkowej oraz 4 nowoczesne pawilony handlowe, wyposażone w zaplecze sanitarne. Nie byłoby to możliwe gdyby nie pozyskane środki od Zarządu Województwa Mazowieckiego w kwocie ponad 2 mln zł. Prace powinny zakończyć się jeszcze w grudniu tego roku.

 

Budowa tężni solankowych

Do Pionek trafiło  84 tys. zł dofinansowania na budowę  tężni solankowych wraz z zagospodarowaniem terenu z „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”. Dzięki tym środkom powstają dwie tężnie solankowe zlokalizowane na Ogródku Jordanowskim oraz na Osiedlu Chemiczna. Tężnie solankowe to urządzenia lecznicze, które stosuje się w profilaktyce i leczeniu wielu chorób, głównie układu oddechowego. Prace związane z budową tężni zakończą się w styczniu 2022 roku.

Remont pokrycia dachowego zabytkowego budynku dawnego kasyna urzędniczego wraz z robotami towarzyszącymi.

Miastu udało się pozyskać kolejne środki zewnętrzne w kwocie 110 tys. zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego na prace związane z remontem pokrycia dachowego oraz elementów elewacji zabytkowego budynku dawnego Kasyna Urzędniczego, który obecnie użytkuje Miejski Ośrodek Kultury. 

W ramach prac przewiduje się wymianę całego pokrycia dachowego, modernizację okien dachowych (lukarn), wymianę rynien, rur spustowych i obróbki okapów, naprawę zawilgoconych gzymsów i nadproży, remont gzymsów i parapetów, wymianę pokrycia stropodachów pełnych polegającą na dokonaniu korekty spadków i wykonaniu nowego pokrycia, remont tarasów, a także gruntowny remont pomieszczenia Izby Czarnej Płyty. Przewidywany termin realizacji zadania to grudzień 2021r.

Przebudowa  ul. Targowej

Przebudowa ul. Targowej to bardzo ważna inwestycja, ponieważ ulica ta uczęszczana jest codziennie przez dużą liczbę mieszkańców, zwłaszcza przez dzieci uczące się w PSP nr 5. Mając na względzie bezpieczeństwo przede wszystkim najmłodszych, złożono wniosek o dofinansowanie tej inwestycji. Przebudowa ulicy Targowej, zyskała łącznie 1,7 mln zł – 1,3 mln zł rządowego dofinansowania oraz 400 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego. W ramach prac przewiduje się wykonanie odwodnienia, uzupełnienie oświetlenia ulicznego, budowę nawierzchni z kostki betonowej. Wykonane zostaną zatoki postojowe dla samochodów osobowych do parkowania równoległego oraz prostopadłego. Naprzeciw wejścia do szkoły zostanie wybudowane wyniesione przejście dla pieszych.

Zadaszenie lodowiska miejskiego

Miasto Pionki, otrzymało 200 tys. zł na zadaszenie miejskiego lodowiska w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”. Dzięki wykonaniu zadaszenia, użytkownicy lodowiska miejskiego będą mogli dłużej cieszyć się z możliwości spędzenia wolnego czasu jeżdżąc na łyżwach. Szacowany termin realizacji inwestycji to styczeń 2022r.

Dostosowanie toalet publicznych w budynku Urzędu Miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zakup autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych

Kolejne środki jakie pozyskała Gmina Miasto Pionki to kwota 240 tys. zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Pozyskane fundusze częściowo pokryją koszt realizacji dwóch projektów:

  • Projekt pn. „Likwidacja barier architektonicznych poprzez dostosowanie toalet publicznych w budynku Urzędu Miasta Pionki na potrzeby osób niepełnosprawnych”.
  • Projekt pn. „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb realizacji zadań przez Gminę Miasta Pionki”.

Modernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej 17 i Al. Lipowe 9 i 13

Kwota niemal 4,5 mln zł na inwestycję związaną z modernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Leśna 17, Aleje Lipowe 9 oraz 13 została pozyskana z Funduszy Unijnych. Realizacja tego działania jest niezbędna by zapewnić godne warunki mieszkalne osobom zamieszkującym te budynki. Prace powinny zacząć się pod koniec br a sam remont bloków ma zakończyć się w październiku 2022 r. 

Remont basenu miejskiego

Na ten projekt w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczono ponad 1,3 mln zł.

W ramach inwestycji wykonany zostanie remont części pomieszczeń parteru Basenu Miejskiego w Pionkach, w celu przystosowania obiektu do aktualnych potrzeb, podniesienia standardów użytkowania i dostosowania do wymogów przepisów techniczno – budowlanych. W ramach prac wykonana będzie wymiana zniszczonych posadzek, okładzin ścian z płytek, wykonanie instalacji c.o., wentylacji mechanicznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach.

Modernizacja ul. Aleje lipowe

Na projekt modernizacja ul. Aleje Lipowe w Pionkach na odcinku od ul. Leśnej do skrzyżowania z ul. Ks. J. Popiełuszki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczono ponad 3 mln zł. Droga ta stanowi ważny ciąg komunikacyjny dla osiedli mieszkaniowych, a w jej bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Liceum Ogólnokształcące, Przedszkole, Policja czy Poczta.

Zakres prac obejmować będzie budowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia ulicznego, wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni, przebudowę chodników, budowę ścieżek rowerowych oraz zatok parkingowych.

– Chociaż 17,2 mln zł środków zewnętrznych to rekordowa kwota w historii samorządu to  jednak miasto nie ustaje w próbach pozyskiwania dodatkowych środków zewnętrznych na kolejne inwestycje. Każda dotacja jest szansą na kolejne działania mające na celu polepszenie komfortu życia mieszkańców naszego miasta, dlatego na bieżąco składane są wnioski dotyczące pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych – informuje Wydział Rozwoju i Inwestycji.

// Wydział Rozwoju i Inwestycji Urząd Miasta Pionki.

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content