20,8 C
Kozienice
czwartek, 25 lipca, 2024

[ZDJĘCIA] Nowy sprzęt dla OSP w Głowaczowie. Miejscowa jednostka jest jedną z najlepiej wyposażonych w powiecie

Popularne

Warto przeczytać

We wtorek, 28 grudnia w strażnicy OSP w Cecylówce-Brzózkiej odbyło się uroczyste wręczenie sprzętu dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Głowaczów pozyskanych w ramach różnych programów.

W uroczystości wzięli udział poseł na sejm – Andrzej Kosztowniak, dyrektor WFOŚiGW oddział w Radomiu – Elżbieta Zasada, starosta powiatu kozienickiego – Krzysztof Wolski, komendant Powiatowy PSP Kozienice – bryg. Kamil Bieńkowski, wójt gminy Głowaczów – Hubert Czubaj wraz ze skarbnik – Grażyną Rybarczyk, prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Głowaczowie – Józef Kapusta, przedstawiciele OSP Głowaczów, OSP Miejska Dąbrowa, OSP Lipa, OSP Mariampol, OSP Cecylówka-Brzózka oraz zaproszeni goście.

Zebranych gości przywitał włodarz gminy Głowaczów, dziękując na wstępie Elżbiecie Zasadzie za merytoryczną pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na zakup sprzętu dla jednostek OSP z WFOŚiGW. Wójt Hubert Czubaj przedstawił również wykonane inwestycje wsparte dofinansowaniami, takie jak modernizacje czy termomodernizacje strażnic, instalacja fotowoltaiki oraz zakup specjalistycznego sprzętu oraz odzieży dla druhów. Podkreślił tu rolę bezpieczeństwa mieszkańców, która jest tym lepiej zapewniana im profesjonalnie wyposażone są jednostki OSP. Podziękował również posłowi oraz staroście za pomoc w realizacji ważnej dla mieszkańców Cecylówki-Brzózkiej inwestycji jaką jest budowa drogi. – Bez wspólnego zaangażowania nie było by to możliwe – podkreślał wójt Hubert Czubaj. Podziękował również pracownikowi Urzędu Gminy – Barbarze Dudek za ogrom pracy wkładany w tworzenie wniosków, rozliczanie ich oraz za koordynację projektów.

Następnie głos zabrał starosta powiatu kozienickiego, który przedstawił poszczególne etapy budowy wcześniej wspomnianej drogi. Podziękował posłowi Andrzejowi Kosztowniakowi za wsparcie rządowe w realizacji tej inwestycji. Dzięki programowi Polski Ład budowa drogi w Cecylówce-Brzózkiej zostanie zrealizowana dużo wcześniej.

Poseł na sejm RP Andrzej Kosztowniak pogratulował przedstawicielom jednostek OSP otrzymanego sprzętu, tak niezbędnego w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas akcji ratunkowych. Podziękował dyrektor Elżbiecie Zasadzie za przychylność i wsparcie druhów. Wszystkim zebranym pogratulował współpracy, stworzenia zgranego zespołu, dzięki któremu realizowanych jest wiele przedsięwzięć, a co za tym idzie potrzeb mieszkańców.

Dyrektor Elżbieta Zasada przede wszystkim pogratulowała „aniołów stróżów” w postaci posła, starosty i wójta, którzy dzięki współdziałaniu pozyskują środki zewnętrzne, poprawiają bezpieczeństwo i byt mieszkańców za pośrednictwem wielu inwestycji.

Bryg. Kamil Bieńkowski pogratulował wójtowi Hubertowi Czubajowi ilości pozyskanych środków na doposażenie straży. Podkreślił, iż na tle powiatu kozienickiego gmina Głowaczów zajmuje pierwsze miejsce pod względem wyposażenia jednostek OSP w sprzęt specjalistyczny.

Na koniec głos zabrał prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP – Józef Kapusta, który również podziękował za przekazany sprzęt jednostkom OSP, natomiast w imieniu mieszkańców podziękował za mającą powstać drogę w Cecylówce-Brzózkiej.  

Łącznie jednostki OSP z terenu naszej gminy otrzymały ponad 109 tyś zł na zakup między innymi: środków ochrony indywidualnej strażaków, sprzęt ratowniczy, sprzęt łączności itp. oraz modernizację i termomodernizacje. Poniżej przedstawiamy poszczególne jednostki wsparte dofinansowaniem:  

  • OSP Miejska Dąbrowa – 19.820,00 zł „Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Miejskiej Dąbrowie”: ubrania specjalne, hełmy strażackie, buty specjalne, sprzęt do oświetlenia terenu
  • OSP Głowaczów – 20.000,00 zł „Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Głowaczowie”: pilarka do drewna, aparat napowietrzny, siekierołom, radiotelefon, sygnalizator bezruchu, ubrania specjalne, latarki kątowe
  • OSP Głowaczów – 30.000,00 zł „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Głowaczowie”: wykonano ocieplenie ścian fundamentowych boksów garażowych
  • OSP Lipa – 14.370,00 zł „Aktywowanie i doposażanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Lipie”: ubrania specjalne, hełmy strażackie, buty specjalne, kominiarki i rękawice specjalne
  • OSP Mariampol – 12.036,60 zł „Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mariampolu poprzez wymianę bramy garażowej”
  • OSP Cecylówka-Brzózka – 13.590,00 zł „Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Cecylówce-Brzózkiej poprzez wymianę bramy garażowej”

Następnie przekazano pozyskany sprzęt na ręce prezesów i przedstawicieli jednostek OSP.

 

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content