4,4 C
Kozienice
niedziela, 21 kwietnia, 2024
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

Rada Gminy Głowaczów przyjęła budżet gminy na 2023 r.

Popularne

Warto przeczytać

Rada Gminy Głowaczów przyjęła budżet gminy na 2023 rok. Nie zabraknie w nim ważnych inwestycji dla mieszkańców.

Zgodnie z obowiązującym prawem projekt budżetu każdy samorząd musi przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 15 listopada i tak też było w przypadku naszej gminy. Przedstawiony przez Wójta Gminy Huberta Czubaja projekt budżetu na 2023 r. Rada Gminy Głowaczów przyjęła jednogłośnie podczas sesji w dniu 29 grudnia 2022 r. Jest to efekt dobrej współpracy z Radą Gminy, konstruktywnego dialogu oraz zrozumienia potrzeb i ograniczeń finansowych przed jakimi stają samorządy. W trakcie sesji radni zgłosili 3 wnioski dotyczące zwiększania lub zamiany zadań. Dwa z nich zostały przyjęte, jeden natomiast został odrzucony.

Projekt budżetu zakłada dochody gminy ogółem w wysokości 49 522 842,15 zł (w tym dochody majątkowe 19 791 543,00 zł) i wydatki na poziomie 55 952 542,15 zł (w tym wydatki majątkowe 26 409 670,00 zł). Deficyt budżetu jako różnica  między dochodami a wydatkami w wysokości  6 429 700,00 zł. zostanie pokryty z planowanego kredytu w kwocie 2 002 200,00, pożyczki w kwocie 500 000,00 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 3 727 500,00.

Jak podkreśla wójt gminy Głowaczów, Hubert Czubaj zaplanować budżet w obecnych warunkach nie było łatwo. Mimo trudnej sytuacji finansowej, kryzysu gospodarczego oraz rosnącej inflacji, Gmina Głowaczów nie zatrzymuje się pod względem inwestycyjnym. Mieszkańcy mogą się więc spodziewać realizacji ważnych inwestycji. Urząd gminy będzie również dokładał wszelkich starań mających na celu pozyskiwanie kolejnych środków zewnętrznych, w roku 2022 było ich ponad 26.000.000,00 zł, niezbędnych do finalizacji kluczowych inwestycji dla rozwoju naszej małej ojczyzny.

Zadłużenie na koniec roku 2022 wyniosło 3 223 681,50 zł, gdzie na początku roku 2019 wynosiło 5 282 2550,00 zł.

Jest to budżet proinwestycyjny i bardzo ambitny. Blisko 50 % wydatków to wydatki majątkowe. Do najważniejszych z nich należą wydatki na budowę dróg gminnych, gdzie zaplanowano kwotę ponad 18 000 000,00 zł. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Głowaczowie to blisko 4,5 mln. Ponad 2 mln zarezerwowano na budowę strażnicy OSP Brzóza. Realizacja tak wielu dużych inwestycji będzie wymagała ogromnego wysiłku, ale też wyrozumiałości. Jestem przekonany, że w trakcie 2023 roku nasze wydatki inwestycyjne będą jeszcze większe, ponieważ będziemy ubiegać się o ich pozyskanie poprzez aktywność w ogłaszanych na bieżąco programach. Bardzo dziękuję pani Skarbnik za przygotowanie projektu budżetu oraz wszystkim zaangażowanym pracownikom Urzędu Gminy, jak również Radnym za przychylenie się do jego zatwierdzenia – powiedział Hubert Czubaj Wójt Gminy Głowaczów.

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content