9,8 C
Kozienice
wtorek, 17 maja, 2022
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

Powiat kozienicki uchwalił budżet na 2022 rok. Diety radnych poszły w górę

Popularne

Rada Powiatu Kozienickiego przyjęła w czwartek, 30 grudnia projekt budżetu na 2022 rok. Na 19 uczestniczących w sesji radnych „za” było 17, 1 głos był przeciw, 1 wstrzymujący.

Planowane na przyszły rok dochody budżetu powiatu kozienickiego wyniosą planowo ponad 74 milionów złotych. Wydatki zaś opiewać będą na sumę blisko 78 milionów złotych. Na wydatki majątkowe (głównie inwestycyjne) starosta Krzysztof Wolski zaproponował zarezerwować blisko 17 milionów złotych na 2022 rok. Warto podkreślić, że nowy zarząd powiatu miał 4 miesiące na przygotowanie projektu przyszłorocznego budżetu.

Dochody bieżące w 2022 roku stanowić będą blisko 63 miliony złotych. W ich skład wchodzą  wpływy  z  podatków  i  opłat,  udziały  we  wpływach  z podatków stanowiących dochody budżetu państwa, subwencje ogólne, dotacje oraz pozostałe dochody bieżące (dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane w drodze umów i porozumień, wpływy z usług itp.) niebędące dochodami majątkowymi.

Szkoła Specjalna w Kozienicach najważniejszą inwestycją

Planowane inwestycje dotyczyć będą wielu różnych dziedzin życia. W przedłożonym przez starostę kozienickiego projekcie budżetu na 2022 rok pojawiły się między innymi realizacja budowy nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Przyszłoroczny etap jej budowy pochłonie z budżetu powiatu ponad 13 milionów złotych. To flagowa inwestycja powiatu. Zakończenie budowy tego obiektu zaplanowano na rok 2023. Przypomnijmy, że powiat kozienicki otrzymał 22 miliony złotych dotacji zewnętrznych na ten cel. 18 milionów pochodzi ze środków rządowych, 4 miliony przekazał zaś Samorząd Mazowsza.

Wśród innych inwestycji, które starosta kozienicki ujął w projekcie przyszłorocznego budżetu znaleźliśmy również przebudowę drogi powiatowej Głowaczów-Lipskie Budy – w kwocie 1,1 miliona złotych. Projekt budowy mostu na rzece Wiśle pochłonie w 2022 roku 273 tysiące złotych.

Warto też wspomnieć o dotacji dla powiatu kozienickiego w ramach Polskiego Ładu. Powiat otrzyma z tego tytułu ponad 14 milionów złotych na dwa projekty, a mianowicie rozbudowę drogi powiatowej wraz ze skrzyżowaniem w miejscowości Cecylówka-Brzózka. Projekt ten otrzymał dofinansowanie w kwocie 8,4 miliona złotych. Powiat w przyszłym roku ze środków własnych przeznaczy na ten cel według projektu budżetu 240 tysiące złotych. Przebudowa ma zakończyć się we wrześniu 2023 roku.

Na termomodernizację jednego z budynków kozienickiego szpitala starosta kozienicki proponuje przeznaczyć w przyszłym roku 771 tysięcy złotych.

Wydatki powiatu

Wydatki bieżące powiatu kozienickiego ustalono na poziomie 61 milionów złotych, co stanowi 78% wydatków ogółem. Do największych wydatków z budżetu powiatu zalicza się w tej kwestii między innymi administrację publiczną, gospodarkę mieszkaniową, oświatę i wychowanie, ochronę środowiska, czy pomoc społeczną.

17 radnych zagłosowało za budżetem, radny Andrzej Jung był przeciwny, a radny Tomasz Trela wstrzymał się od głosu.

Diety radnych

Podczas czwartkowej sesji radni powiatowy przyjęli również uchwałę w sprawie wysokości ich diet. Jedenastu radnych głosowało za podwyżką. Siedmioro było przeciw, w tym Andrzej Jung, Stanisław Orzechowski, Jerzy Śmiech, Tomasz Trela, Emanuel Zawodnik, Grażyna Ziółek i Marcin Zmitrowicz. Radny Zbigniew Sitkowski wstrzymał się od głosu.

Wysokość diet po wprowadzonych podwyżkach:

– radny powiatu – 2 254,67 zł

– przewodniczący komisji – 2 555,30 zł

– wiceprzewodniczący rady – 2 555,30 zł

– przewodniczący rady – 2 855,92 zł

– członek zarządu – 2 855,92 zł

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane