4,4 C
Kozienice
niedziela, 21 kwietnia, 2024
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

OSP w Miejskiej Dąbrowie w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym

Popularne

Warto przeczytać

W sobotę 23 marca odbyła się uroczysta zbiórka z okazji włączenia jednostki OSP Miejska Dąbrowa do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W programie uroczystości było m.in.: włączenie jednostki OSP w Miejskiej Dąbrowie do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz przekazanie sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Miejska Dąbrowa, Bobrowniki, Cecylówka – Brzózka i Lipa pozyskanego dzięki dofinansowaniu z Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Na początku uroczystości zastępca komendanta głównego PSP bryg. Paweł Frysztak odebrał meldunek od dowódcy uroczystości mł.asp. Michała Woźniaka o gotowości pododdziałów do rozpoczęcia uroczystości.

W dalszej części uroczystości Hubert Czubaj burmistrz Miasta i Gminy Głowaczów jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Kozienicach przywitał wszystkich przybyłych na uroczystość gości w osobach: zastępcy Komendanta Głównego PSP bryg. Pawła Frysztaka, Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Artura Gonery, wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Rafała Rajkowskiego, komendanta PSP w Kozienicach bryg. Kamila Bieńkowskiego, starosty Powiatu Kozienickiego Krzysztofa Wolskiego, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kozienicach Mirosława Górkę, przewodniczącego Rady Miejskiej w Głowaczowie Piotra Marka, wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Głowaczowie Agnieszkę Górkę, sekretarza Miasta i Gminy Głowaczów Barbarę Dudek, skarbnika Miasta i Gminy Głowaczów  Beatę Wielochowską, członka Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP i jednocześnie wiceprezesa Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego dh Zbigniewa Gołąbka, prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Głowaczowie dh Józefa Kapustę, prezesa Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka” Irenę Bielawską, Radnego Rady Miejskiej w Głowaczowie Ryszarda Jonczyka, sołtysa Sołectwa Miejska Dąbrowa Teresę Cieślak, Katarzynę i Andrzeja Paluszek – Usługi Transportowe AUTOMAX w Miejskiej Dąbrowie, pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Głowaczowie, wszystkich strażaków oraz mieszkańców sołectwa Miejska Dąbrowa.

Burmistrz Miasta i Gminy Głowaczów powiedział, że włączenie jednostki do systemu jest wyrazem uznania, a także potwierdzeniem, że poziom ich wyposażenia i wyszkolenia gwarantuje skuteczność działań ratowniczych. Włącznie w struktury KSRG to ogromne wyróżnienie i zaszczyt, ale też nowe wyzwania i obowiązki. Wyzwaniem było również spełnienie kryteriów i wymagań określonych w Rozporządzeniu MSWiA w sprawie włączania do KSRG, szczególnie wymagań sprzętowych, lokalowych i kadrowych. Duże zaangażowanie członków jednostki OSP Miejska Dąbrowa w podnoszenie swoich kwalifikacji oraz działania samorządu Gminy Głowaczów w ostatnich latach, mocno przyczyniły się do spełnienia ww. kryteriów.

 

Prezes OSP Miejska Dąbrowa druh Sylwester Bratos odczytał rys historyczny jednostki OSP Miejska Dąbrowa. W trakcie wydarzenia z udziałem druhów OSP, funkcjonariuszy PSP oraz zaproszonych gości, prezes OSP Miejska Dąbrowa druh Sylwester Bratos odebrał uroczyście Decyzję Komendanta Głównego PSP o włączeniu jednostki do KSRG.

Następnie burmistrz Hubert Czubaj w asyście dh Sylwestra Bratosa prezesa OSP Miejska Dąbrowa wręczył zaproszonym gościom w ramach podziękowania pamiątkowe statuetki z uroczystości.

Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie sprzętu dla jednostek OSP Miejska Dąbrowa, Bobrowniki, Cecylówka – Brzózka i Lipa. Ponadto p. Rafał Rajkowski Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego przekazała 6 kompletów ubrań specjalnych dla jednostki OSP Miejska Dąbrowa z okazji wejścia jednostki do systemu KSRG.

Rafał Rajkowski Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego podziękował Panu Burmistrzowi za bardzo dobrą współpracę podkreślił, że Pan Burmistrz składa bardzo dużo wniosków o dofinansowanie dla gminy z różnych dziedzin, ale między innymi na doposażanie jednostek OSP funkcjonujących na terenie gminy.

Nastąpiło przekazanie zakupionego sprzętu ratowniczo – gaśniczego współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP – edycja 2024”

Na zakończenie uroczystego apelu zaproszeni goście zabrali głos, składając życzenia i dziękując strażakom za ich zaangażowanie oraz podkreślając, jak ważną rolę odgrywają Ochotnicze Straże Pożarne w systemie bezpieczeństwa gminy, powiatu oraz w skali całego kraju.

Wszyscy przemawiający goście dziękowali p. Hubertowi Czubajowi Burmistrzowi Miasta i Gminy Głowaczów za ogromne zaangażowanie w pozyskiwanie środków zewnętrznych na doposażenie w nowy sprzęt ratowniczo – gaśniczy , remonty w strażnicach, budowę nowej strażnicy oraz pozyskanie nowych samochodów strażackich. Każda jednostka OSP działająca na terenie gminy posiada wyposażenie na najwyższym poziomie, który w razie potrzeby służy mieszkańcom tej gminy.

 

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content