20,8 C
Kozienice
czwartek, 25 lipca, 2024

Nadal bez większych zmian w umowach o dzieło

Popularne

Warto przeczytać

W 2023 r. przekazano do ZUS-u 1,2 mln formularzy RUD, na których zgłoszono 1,6 mln umów o dzieło. W województwie mazowieckim najwięcej umów o dzieło zgłaszają płatnicy składek, którzy prowadzą działalność naukową i techniczną oraz działalność w zakresie informacji i komunikacji. Wykonawcami takich umów najczęściej są mężczyźni w wieku od 30 do 39 lat.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. do ZUS-u złożono 1,2 mln formularzy RUD, które służą do przekazywania danych o zawartych umowach o dzieło. To nieco więcej niż w 2022 roku, (o 50,5 tys. więcej). Zgłoszono na nich ponad 1,6 mln umów o dzieło, czyli nieco mniej niż w 2022 roku (o 81,7 tys. mniej) – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

W przypadku liczby złożonych formularzy w 2023 r. ich liczba była największa w październiku, wynosząc 114,7 tys. RUD. Nie miało to przełożenia na liczbę zgłaszanych umów, gdyż, największa liczba zgłoszonych umów była w kwietniu 2023 r. (162,3 tys.). Najmniejsza liczba formularzy wpłynęła natomiast w lutym, wynosząc 86,0 tys. RUD, co było spójne w zakresie liczby zgłoszonych umów (117,8 tys.) – dodał rzecznik.

Zgłaszający umowę o dzieło

Tylko w ubiegłym roku umowy o dzieło na formularzu RUD zgłosiło 75,8 tys. podmiotów. Największą grupę stanowili płatnicy składek zarejestrowani w ZUS – 97 proc. wszystkich podmiotów. Osób fizycznych, które zgłosiły do ZUS umowę o dzieło, a nie są płatnikami składek, było 1,4 tys. Jest to 1,79 proc. ogółu zgłaszających.

– Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS to pierwszy wybór, jeśli chodzi o składanie formularzy RUD. W ten sposób przekazano 1,1 mln formularzy RUD. Jest to 89,95 proc. ogółu zgłoszeń. Drugim sposobem składania formularzy RUD była przesyłka pocztowa (9,21 proc. wszystkich zgłoszeń), natomiast sporadycznie taką informację składano osobiście na sali obsługi klientów – tylko 0,84 proc.

Najwięcej formularzy RUD na 10 tys. płatników składek złożono w województwie mazowieckim – 11 933 formularzy oraz w województwie dolnośląskim – 10 508. Najmniej formularzy RUD złożono w województwie warmińsko-mazurskim – 1614 na 10 tys. płatników składek.

Wykonawcy umów o dzieło

W 2023 r. najwięcej wykonawców umów o dzieło było z województwa mazowieckiego. Mieszkało tam 26,25 proc. zgłoszonych wykonawców. Poszczególne województwa różnią się również liczbą wykonawców umów o dzieło w przeliczeniu na 10 tys. ubezpieczonych. Najwięcej wykonawców zgłoszono w województwie mazowieckim, było ich 367 na 10 tys. ubezpieczonych. Najmniej wykonawców zgłoszono w województwie lubuskim. Było ich tam 123 na 10 tys. ubezpieczonych.

W województwie mazowieckim najwięcej osób wykonujących umowy o dzieło zostało wykazanych w sekcji M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (24,45 proc.). Na dalszych miejscach znalazły się sekcje J – informacja i komunikacja (14,35 proc.), S – pozostała działalność usługowa (9,79 proc.),  G – Handel hurtowy i detaliczny;  naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (9,33 proc.) i R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (6,92 proc.).

Z danych ZUS wynika, że częściej umowy o dzieło podejmują mężczyźni niż kobiety,  a największą grupę wykonawców stanowią osoby w wieku 30 – 39 lat. W przypadku cudzoziemców wykazywanych w formularzach RUD najliczniejszą grupą są obywatele Ukrainy – dodaje rzecznik.

Liczba cudzoziemców wykazanych w 2023 r. w formularzach RUD wyniosła prawie 23,1 tys., co stanowi 6,69 proc. wszystkich wykonujących umowy o dzieło. Najczęściej podpisywano umowy z obywatelami Ukrainy – 39,56 proc. Dalej znaleźli się obywatele Białorusi – 21,31 proc., Niemiec – 3,87 proc., Wielkiej Brytanii – 2,65 proc., Rosji – 2,57 proc., Hiszpanii – 2,06 proc., Włoch – 1,98 proc., Francji – 1,96 proc.

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content