-5 C
Kozienice
czwartek, 30 listopada, 2023
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

Większość radnych zdecydowała. Budżet na 2023 Gminy Kozienice został przyjęty

Popularne

Warto przeczytać

Rada Gminy Kozienice przyjęła w czwartek, 29 grudnia projekt budżetu na 2023 rok. W posiedzeniu brało udział 20 radnych.

Radni podczas LIV Sesji Rady Miejskiej w Kozienicach podejmowali decyzje w sprawie przyjęcia budżetu na 2023 rok. Planowane na przyszły rok dochody budżetu gminy Kozienice mają wynieść ponad 234 miliony złotych. Wydatki zaś opiewać będą na sumę blisko 243 milionów złotych. Na wydatki majątkowe (głównie inwestycyjne) burmistrz Piotr Kozłowski zaproponował zarezerwować blisko 69 milionów złotych na 2023 rok.

Budżet w liczbach

Plan dochodów Gminy Kozienice na rok 2023 ustalony został w kwocie 234 529 344,00 zł, bieżące w kwocie 181 647 809,00 zł, majątkowe w kwocie 52 881 535,00 zł. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 9 955 644,00 zł.

Plan wydatków budżetu ustalony został w kwocie 242 590 344,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 173 992 988,00  zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 68 597 356,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 9 955 644,00 zł.

Deficyt budżetowy jako różnicę między dochodami, a wydatkami w wysokości 8 061 000,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 8 061 000,00 zł.

Głosowanie

Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 18 radnych, jeden radny był przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

Głos za oddali:

Gogacz Andrzej, Gregorczyk Zdzisław, Kapusta Marek Paweł, Kordula Alicja Stanisława, Kowalska-Piechowicz Elżbieta, Kurek Grzegorz Sławomir, Kuźnar Stanisław, Malec Ewa, Matera Artur Piotr, Molenda Arkadiusz Piotr, Ogórek Marcin Mirosław, Pawlik Krzysztof Piotr, Ptaszek Mariusz, Sucherman Rafał Piotr, Wołos Andrzej, Wrona Grzegorz, Wronikowski Grzegorz, Zając Ryszard.

Głos przeciw: Prawda Mariusz

Od głosu wstrzymał się: Czerwiński Igor Marek

 

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content