17,8 C
Kozienice
niedziela, 3 lipca, 2022
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

Szkoła Specjalna w Kozienicach flagową inwestycją przyszłorocznego budżetu powiatu kozienickiego. Co jeszcze przewidziano w 2022 roku?

Popularne


30 grudnia Rada Powiatu Kozienickiego podejmie decyzję w sprawie przyjęcia przedłożonego przez starostę Krzysztofa Wolskiego budżetu na przyszły rok. Jaki będzie?

Planowane na przyszły rok dochody budżetu powiatu kozienickiego mają wynieść ponad 74 milionów złotych. Wydatki zaś opiewać będą na sumę blisko 78 milionów złotych. Na wydatki majątkowe (głównie inwestycyjne) starosta Krzysztof Wolski proponuje zarezerwować blisko 17 milionów złotych na 2022 rok.

Dochody bieżące w 2022 roku stanowić będą blisko 63 miliony złotych. W    ich skład wchodzą  wpływy  z  podatków  i  opłat,  udziały  we  wpływach  z podatków stanowiących dochody budżetu państwa, subwencje ogólne, dotacje oraz pozostałe dochody bieżące (dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane w drodze umów i porozumień, wpływy z usług itp.) niebędące dochodami majątkowymi.

Szkoła Specjalna w Kozienicach najważniejszą inwestycją

Planowane inwestycje dotyczyć będą wielu różnych dziedzin życia. W przedłożonym przez starostę kozienickiego projekcie budżetu na 2022 rok widzimy między innymi realizację budowy nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Przyszłoroczny etap jej budowy pochłonie z budżetu powiatu ponad 13 milionów złotych. Zakończenie budowy tego obiektu zaplanowano na rok 2023. Przypomnijmy, że powiat kozienicki otrzymał 22 miliony złotych dotacji zewnętrznych na ten cel. 18 milionów pochodzi ze środków rządowych, 4 miliony przekazał zaś Samorząd Mazowsza.

Wśród innych inwestycji, które starosta kozienicki ujął w projekcie przyszłorocznego budżetu znaleźliśmy również przebudowę drogi powiatowej Głowaczów-Lipskie Budy – w kwocie 1,1 miliona złotych. Projekt budowy mostu na rzece Wiśle pochłonie w 2022 roku 273 tysiące złotych.

Warto też wspomnieć o dotacji dla powiatu kozienickiego w ramach Polskiego Ładu. Powiat otrzyma z tego tytułu ponad 14 milionów złotych na dwa projekty, a mianowicie rozbudowę drogi powiatowej wraz ze skrzyżowaniem w miejscowości Cecylówka-Brzózka. Projekt ten otrzymał dofinansowanie w kwocie 8,4 miliona złotych. Powiat w przyszłym roku ze środków własnych przeznaczy na ten cel według projektu budżetu 240 tysiące złotych. Przebudowa ma zakończyć się we wrześniu 2023 roku.

Na termomodernizację jednego z budynków kozienickiego szpitala starosta kozienicki proponuje przeznaczyć w przyszłym roku 771 tysięcy złotych.

Wydatki powiatu

Wydatki bieżące powiatu kozienickiego ustalono na poziomie 61 milionów złotych, co stanowi 78% wydatków ogółem. Do największych wydatków z budżetu powiatu zalicza się w tej kwestii między innymi administrację publiczną, gospodarkę mieszkaniową, oświatę i wychowanie, ochronę środowiska, czy pomoc społeczną.

Już 30 grudnia o godzinie 14, Rada Powiatu Kozienickiego podejmie decyzję w sprawie przyjęcia budżetu na przyszły rok.

 


Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane