26,3 C
Kozienice
środa, 24 lipca, 2024

Radni przegłosowali nowy miejscowy plan zagospodarowania dla działki przy ul. Warszawskiej. Głosowanie nad skargą jeszcze dziś

Popularne

Warto przeczytać

Dokładnie dwa dni temu pisaliśmy o wystosowanej przez mieszkańców Kozienic skardze odnoszącej się do podjęcia przez radę miejską decyzji w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Warszawskiej. Dziś, podczas Sesji Rady Miejskiej, radni głosowali nad uchwaleniem nowego planu miejscowego tego terenu. Przed nami jeszcze głosowanie nad przekazaniem wyżej wspomnianej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, VIII Wydziału Zamiejscowego w Radomiu.

Przypomnijmy. W piątek, 25 marca mieszkańcy Kozienic złożyli w Urzędzie Miejskim skargę na „głośną” ostatnimi czasy uchwałę Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Warszawskiej. Za pośrednictwem rady miejskiej i urzędu ma zostać ona skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, VIII Wydziału Zamiejscowego w Radomiu. Pod skargą podpisało się ponad 400 mieszkańców Kozienic.

Jak argumentowali mieszkańcy, skarga była efektem „sprzeciwu i niepokoju wobec działań władz, a sama sprzedaż działki w centrum miasta z ich punktu widzenia była nieuzasadniona, bezcelowa i szkodliwa”. Kolejnym argumentem była obawa, że po sprzedaży ta część terenu zostanie przeznaczona na usługi, co wyklucza ochronę i zachowanie terenów zielonych.

Dziś o godzinie 13 radni miejscy w Kozienicach rozpoczęli obrady, podczas których jeden z punktów stanowiło „uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu położonego przy ul. Warszawskiej w Kozienicach, zwanego „Warszawska III”.

Tereny zielone i gastronomia

Wspominając po krótce o zaproponowanym, nowym planie zagospodarowania tego miejsca znajdujemy przeznaczenie poszczególnych terenów tejże działki, określone następującymi symbolami literowymi: U – teren zabudowy usługowej, US – teren usług sportu i rekreacji, ZP – teren zieleni urządzonej (roślinność, oczka wodne, ciągi pieszo-rowerowe) oraz KS – teren obsługi komunikacji, czyli pojawienie się między innymi parkingu.

Dla terenu U zostało ustalone następujące przeznaczenie: teren zabudowy usługowej, gdzie ustala się lokalizację obiektów budowlanych oraz towarzyszącego im zagospodarowania związanego z usługami gastronomii.

Dla terenu US ustala się lokalizację między innymi basenów, parków wodnych, placów gier i zabaw, skateparków, tężni, parków linowych, ale także jak w przypadku poprzedniego terenu dopuszcza się lokalizację usług gastronomii.

W przypadku terenu oznaczonego symbolem U maksymalna wysokość zabudowy budynków miałaby wynosić 8 metrów, a pozostałych obiektów budowlanych 15 m. Na terenie US maksymalna wysokość zabudowy budynków wynosiłaby 6 metrów, a pozostałych obiektów budowlanych 10 metrów. Podczas sesji pojawiła się prezentacja ukazująca plany gminy wobec tego terenu. Jak mówił burmistrz, jeśli rada przyjmie nowy plan zagospodarowania, to rozpoczęcie inwestycji na tym terenie miałoby miejsce jeszcze w tym roku, a w przyszłym prawdopodobnie by się zakończyło.

Burzliwa dyskusja

Przypomnijmy, że w lutym radni podjęli, zaskarżoną przez mieszkańców decyzję dotyczącą sprzedaży działki przy ulicy Warszawskiej, czego szybkim następstwem, jeszcze przed dokonaną sprzedażą było dzisiejsze głosowanie nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Warszawskiej. Sytuacja ta nie spodobała się części radnym, którzy podczas dzisiejszych obrad wyrazili swoje wątpliwości.

Swoje uwagi przedstawił między innymi radny Mariusz Prawda. Wspomniał o 17 uwagach, które wpłynęły w sprawie miejscowego planu zagospodarowania, przy czym jedna z nich została uwzględniona. Pytanie brzmiało, która z nich została wzięta pod uwagę. Jak się dowiedzieliśmy podczas sesji, sprawa dotyczyła wkomponowania gastronomii do nowego planu zagospodarowania przestrzennego. Radny odniósł się także do dodatkowego zapisu uwzględnionego przez burmistrza, gdzie ustala się przy nieruchomości na ul. Warszawskiej lokalizację obiektów budowlanych oraz towarzyszącego im zagospodarowania związanego z usługami gastronomii. Radny Mariusz Prawda pytał o zgodność prawną podejmowanej uchwały. – Czy komisja budownictwa zajmowała stanowisko, wypracowywała opinie na temat miejscowego planu zagospodarowania? Czy w swojej opinii zawierała poświadczenie zgodności ze studium zagospodarowania przestrzennego? – pytał radny Mariusz Prawda.

Jak podkreślał radny Gogacz komisja polegała na argumentach i dokumentach przedstawianych przez burmistrza gmina Kozienice. – Z zapewnień jakie otrzymaliśmy, wszystko jest zgodne z prawem – mówił przewodniczący komisji radny Andrzej Gogacz.

Duża gastronomia

Radny Igor Czerwiński, tak jak radny Mariusz Prawda zwrócił uwagę na fakt, że nowy plan zagospodarowania terenu przy ulicy Warszawskiej zakłada powstanie dużego obiektu gastronomicznego. – Podejmując uchwałę we wrześniu o sporządzeniu nowego zagospodarowania obszaru dla tego terenu zakładaliśmy, że ten plan będzie Kozienice promował i będzie to plan, który wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom jego mieszkańców. Niestety dzisiaj debatujemy nad planem, który tak naprawdę potwierdza decyzję z poprzedniej sesji, czyli sprzedaż pół hektara gruntu w samym centrum Kozienic, który ma być zgodnie z dzisiejszym projektem przeznaczony na usługi gastronomiczne, które mogą mieć, aż ponad 2 tysiące metrów kwadratowych. Jest to duży obiekt, którego na prezentacji przedstawionej dzisiaj przez pana burmistrza nie zauważyłem. Poprzedni plan umożliwiał urządzenie tego terenu, między innymi w sposób zielony bez konieczności jego sprzedaży – mówił radny Igor Czerwiński.

– Moje oczekiwanie byłyby takie, że przy wydzielonej działce, gdzie znajduje się teren zwany U, czyli usługi miałby zostać zachowany drzewostan. Tego niestety ma – mówiła radna Ewa Malec.

Radna podkreślała, że każdy z wariantów głosowania byłby niezgodny z jej intencją, ponieważ wcześniejszy plan zakładał powstanie mieszkań, a nowy także nie uwzględnia zachowania drzewostanu.

– Nikt nie planował powstania bloku mieszkalnego przy ulicy Warszawskiej. Nie było takiego projektu. Był projekt planu opracowany wtedy kiedy było tam jeszcze więcej właścicieli. Na tę chwilę jesteśmy 100% właścicielem i możemy kształtować tą przestrzeń jak chcemy. Państwo chcecie ją usilnie sprzedać, co widać po państwa decyzji, która wskazała chęć pozbycia się terenu w centrum miasta o powierzchni blisko pół hektara – dodał radny Igor Czerwiński.

Cenzura prewencyjna?

Na wniosek radnego Marcina Ogórka przerwano dyskusję, po czym poddano pod głosowanie uchwałę dotyczącą nowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Następnie, do radnego Mariusza Prawdy z „uśmiechem na twarzy” zwrócił się burmistrz. – Może pan jak zawsze złożyć bezzasadną skargę, bo wtedy wychodzi na jaw pana znajomość prawa – mówił burmistrz Piotr Kozłowski.

Całość transmisji wideo z obrad dostępna będzie TUTAJ (wystarczy kliknąć).

Za zamknięciem dyskusji było 13 radnych, 3 było przeciw, 3 się wstrzymało.

Za uchwaleniem nowego planu miejscowego dla terenu przy ulicy Warszawskiej było 15 radnych, 2 było przeciw, 2 się wstrzymało.

Głosowanie nad skargą jeszcze dziś

Podczas obecnie trwającej sesji czeka nas jeszcze głosowanie w sprawie uchwały dotyczącej przekazania skargi w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ulicy Warszawskiej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, VIII Wydziału Zamiejscowego w Radomiu i udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi.

 

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content