20,8 C
Kozienice
czwartek, 25 lipca, 2024

Powiat dla szpitala finansowanie SP ZZOZ w latach 2021-2024 – 7,5 mln zł

Popularne

Warto przeczytać

W 2021 roku z budżetu Powiatu Kozienickiego przeznaczono 1.500.000,00 zł na pokrycie straty SP ZZOZ za 2020 rok;

w 2022 roku z budżetu Powiatu Kozienickiego przeznaczono 2.500.000,00 zł na pokrycie straty SP ZZOZ za 2021 rok;

w 2023 roku  z budżetu Powiatu Kozienickiego przeznaczono 1.500.000,00 zł na umorzenie pożyczki udzielonej przez Powiat w 2023 roku;

w 2024 roku z budżetu Powiatu Kozienickiego przeznaczono 2.000.000,00 zł na pokrycie straty SP ZZOZ za 2022 rok;

Podsumowując pomoc finansowa Powiatu Kozienickiego dla SP ZZOZ w latach 2021-2024 w formie pożyczki i pokrycia straty wyniosła 7.500.000,00 zł.

GMINA KOZIENICE – Finansowanie SP ZZOZ w latach 2018-2024 – 250 tys. zł

2021 roku Gmina Kozienice wsparła Szpital poprzez dotację, które została przekazana przez budżet Powiatu Kozienickiego w wysokości 250.000,00 zł na realizację zadań:

  1. „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego na wyposażenie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii” – 100.000,00 zł
  2. „Zakup sprzętu dla oddziału urologicznego” – 150.000,00 zł

Podsumowując pomoc finansowa Gminy Kozienice dla SP ZZOZ w latach 2021-2024 wyniosła 250.000,00 zł.

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej organ założycielski może wspierać finansowo SP ZZOZ w Kozienicach, na podstawie art. 114-115 w zakresie remontów, inwestycji, w tym zakupu aparatury i sprzętu medycznego. Wydatki, które stanowią ekonomiczny skutek wprowadzenia przepisów powszechnie obowiązujących nie mogą być pokrywane przez samorząd Powiatu Kozienickiego (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia oraz działalność bieżąca szpitala związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych).

źródło: Powiat Kozienicki

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content