20,8 C
Kozienice
sobota, 13 lipca, 2024

OSP w Głowaczowie, Brzeźnicy, Wysokim Kole, Magnuszewie i Grabowie nad Pilicą z nowymi wozami strażackimi dzięki wsparciu UE

Popularne

Warto przeczytać

Do mazowieckich OSP trafi 188 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. To rekordowe wsparcie unijne. Aż 253 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa. W niedzielę umowy z władzami Głowaczowa, Kozienic, Gniewoszowa, Magnuszewa i Grabowa nad Pilicą podpisali marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Rafał Rajkowski. W spotkaniu wzięli udział radni województwa Leszek Przybytniak i Tomasz Śmietanka oraz Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Wsparcie dla OSP z powiatu kozienickiego to 7,3 mln zł.

Do ochotniczych straży pożarnych z Mazowsza trafi ogromne wsparcie z Unii Europejskiej – 253 mln zł.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, Unia od lat wspiera mazowieckich strażaków. – Przypomnę tylko, że w tej perspektywie pieniądze przekazujemy na wozy bojowe. Wsparcie jest rekordowe, bo ponad 250 mln zł, dzięki czemu aż 188 średnich i ciężkich samochodów strażackich zasili OSP w całym regionie. To doskonałe ukoronowanie 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej i 25-lecia samorządu województwa mazowieckiego.

Wicemarszałek Rafał Rajkowski zaznacza, że początek nowego roku w kwestii środków unijnych jest bardzo intensywny. – Zależy nam, aby samochody jak najszybciej trafiły do jednostek, więc niemal każdego dnia podpisujemy umowy z samorządami i jednostkami OSP. Dzięki temu nasze jednostki będą dysponować nowoczesnymi wozami. To ważne wsparcie dla druhen i druhów. W sytuacjach zagrożenia to właśnie oni niosą pomoc mieszkańcom, dlatego zasługują na nowoczesny sprzęt, który nie tylko ułatwi im tę trudną pracę, lecz także zwiększy ich bezpieczeństwo w trakcie służby. Subregion radomski otrzyma łącznie 57 mln zł na zakup 40 wozów strażackich.

fot. Piotr Nowakowski

Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 188 projektów.

– Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo, a środki z funduszy europejskich są w tym zakresie nie do przecenienia. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni zazwyczaj jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni – dodaje Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Wsparcie z Unii Europejskiej na nowe wozy strażackie podniesie bezpieczeństwo i komfort pracy strażaków. Nowoczesne pojazdy pozwolą na szybsze i efektywniejsze reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców. Ponadto dzięki funduszom europejskim w wielu gminach zostaną zrealizowane działania edukacyjne zwiększające świadomość ekologiczną lokalnych społeczności – podkreśla Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Umowy na wsparcie strażaków

W niedzielę (18 lutego br.) zostało podpisanych pięć umów na doposażenie kolejnych jednostek z subregionu radomskiego. Do pięciu OSP z powiatu kozienickiego trafi 7,3 mln zł na zakup pięciu wozów strażackich.  

Jak zauważa radny województwa mazowieckiego Tomasz Śmietanka, to ważna pomoc dla druhen i druhów z powiatu kozienickiego. – Unijne wsparcie trafi do jednostek  w Głowaczowie, Brzeźnicy, Wysokim Kole, Magnuszewie i Grabowie nad Pilicą, które na zakup pięciu pojazdów strażackich otrzymały 7,3 mln zł. To duże wsparcie dla naszych jednostek, bo nowoczesne wozy to bezpieczeństwo mieszkańców i strażaków.

Radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak zwraca uwagę na to, że nowoczesne wozy ułatwią strażakom ochronę środowiska naturalnego. – Są tu obszary cenne przyrodniczo, np. rezerwaty przyrody, a także tereny zagrożone podtopieniami czy pożarami łąk i lasów. Dlatego tak ważne jest, by w przypadku wystąpienia takich zagrożeń strażacy dysponowali odpowiednim sprzętem.

7,3 mln złz UE na wozy strażackie dla pięciu OSP z powiatu kozienickiego

Ochotnicza Straż Pożarna w Głowaczowie zostanie doposażona w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. W ramach projektu zostanie również przeprowadzona akcja edukacyjna z zakresu wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych.

fot. Piotr Nowakowski

Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Głowaczów

Beneficjent: Gmina Głowaczów

Całkowita wartość projektu: 2 530 989,60 zł

Dofinansowanie z UE: 2 151 341,16 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Kozienice zakupi ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy. W ramach projektu zostaną podjęte działania informacyjno-edukacyjne skierowane do mieszkańców, m.in. spotkania z mieszkańcami, publikacja artykułów w lokalnej prasie czy kampania w szkołach i przedszkolach na terenie gminy.

Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy

fot. Piotr Nowakowski

Beneficjent: Gmina Kozienice

Całkowita wartość projektu: 2 005 500,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 704 675,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Gniewoszów kupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokim Kole. Zostanie też przeprowadzona akcja edukacyjna z zakresu ochrony środowiska skierowana do mieszkańców gminy.

Tytuł projektu: Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokim Kole

fot. Piotr Nowakowski

Beneficjent: Gmina Gniewoszów

Całkowita wartość projektu: 1 085 100,00 zł

Dofinansowanie z UE: 922 335,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ochotnicza Straż Pożarna w Magnuszewie zostanie doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy. W ramach projektu odbędzie się także akcja edukacyjna dotycząca przeciwdziałania zmianom klimatu skierowana do mieszkańców gminy.

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Magnuszew

fot. Piotr Nowakowski

Beneficjent: Gmina Magnuszew

Całkowita wartość projektu: 1 865 576,79 zł

Dofinansowanie z UE: 1 585 740,27 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Dzięki wsparciu funduszy europejskich Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowie nad Pilicą zostanie doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Jednostka pozyska także nowoczesne wyposażenie, m.in. sprzęt do interwencji w wypadkach drogowych czy urządzenie do rozcinania drzwi samochodowych. Ponadto w ramach projektu zostanie przeprowadzona kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu ochrony środowiska.

Tytuł projektu: Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grabowie nad Pilicą

Beneficjent: Gmina Grabów nad Pilicą

Całkowita wartość projektu: 1 111 920,00 zł

Dofinansowanie z UE: 945 132,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Partnerami wydarzenia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości, Fundacja My Obywatele UE im. W.B. Jastrzębowskiego.

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content