20,8 C
Kozienice
czwartek, 25 lipca, 2024

Ograniczenie odwiedzin i prośba o zachowanie ostrożności i stosowanie reżimu sanitarnego w kozienickim szpitalu

Popularne

Warto przeczytać

W związku z rosnącą liczbą zakażeń wirusowych, szczególnie grypy,  COVID-19 i RSV oraz rosnącej liczby hospitalizacji przypadków ciężkich infekcji układu oddechowego odwiedziny pacjentów we wszystkich oddziałach szpitalnych kozienickiego szpitala zostają ograniczone do niezbędnego minimum. – Wprowadzamy zakaz odwiedzin pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych bez zgody pracowników medycznych danego oddziału. – informuje dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach

Dyrekcja szpitala w Kozienicach zaleca, aby odwiedziny w oddziałach szpitalnych odbywały się tylko i wyłącznie za zgodą pracowników medycznych danego oddziału szpitalnego. Istnieje możliwość opieki nad dzieckiem przez jednego dorosłego opiekuna oraz możliwość kontaktu z rodziną w sytuacjach szczególnych (stan agonalny, pacjent nowo przyjęty). Osoby z objawami infekcji dróg oddechowych lub mieszkające z takimi osobami proszone są o niewchodzenie na teren oddziałów szpitalnych.

-Prosimy wszystkich korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SP ZZOZ w Kozienicach m.in. w: Poradniach Specjalistycznych, Laboratorium Analitycznym Centralnym, Pracowni  Radiologii i USG, Pracowni Endoskopowej, itd. o zachowanie ostrożności i stosowanie reżimu sanitarnego, w tym zachowanie dystansu, dezynfekcję rąk i nałożenie maseczki przed wejściem do SP ZZOZ w Kozienicach, a wewnątrz na Portierni pozostawienie wierzchniego okrycia. Po wejściu do naszej placówki należy bezpośrednio skierować się do wyznaczonego miejsca udzielania świadczeń, bez zbędnego przemieszczania. Również osoby przebywające w oddziałach szpitalnych mają zakaż samodzielnego przemieszczania się między oddziałami. – dodaje dyrekcja

 W razie konieczności odwiedzin, osoby poruszające się po SP ZZOZ w Kozienicach  zobowiązane są do stosowania poniższych zasad:

 1. Osoby odwiedzające nie mogą mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
 2. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest, przed wejściem na teren Szpitala, do założenia maseczki zasłaniającej usta i nos oraz stosowania maseczki w sposób ciągły przez cały okres pobytu na terenie Szpitala (w przestrzeni zamkniętej) – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
  w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego
  .
 3. Zaleca się, aby odwiedzający dezynfekowali ręce niezwłocznie po wejściu na teren Szpitala oraz powtórnie do oddziału/sali chorych przed i po kontakcie z osobą odwiedzaną.
 4. Pacjenta w oddziale może odwiedzić jednoczasowo jedna osoba (niewskazane są wizyty dzieci poniżej 12 roku życia), zaleca się odwiedziny nie dłuższe niż 15 minut.
 5. W przypadku sali wieloosobowej jednoczasowo może przebywać jeden odwiedzjący.
 6. W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno – epidemiologicznymi
  lub ze względu na stan zdrowia innych pacjentów przebywających na tej samej sali chorych, odwiedziny mogą być wstrzymane lub ograniczone przez Lekarza Kierującego danym oddziałem.

Niezastosowanie zasad reżimu sanitarnego może spowodować zwiększenie zachorowań na choroby wirusowe, a tym samym ograniczyć działalność SP ZZOZ w Kozienicach.

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content