0,8 C
Kozienice
piątek, 9 grudnia, 2022
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Popularne

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozienice położonych w Kozienicach os. Borki dla której przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kozienicach jest prowadzona księga wieczysta RA1K/00020573/1.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2022 roku o godz. 9 00 (wtorek) według podanej kolejności działek w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach przy ul. Parkowej 5, sala. 212 ,II piętro.

 1. nr 6923 o powierzchni 1133 m2 – cena wywoławcza 229 000 zł, wadium – 22 900 zł,
 2. nr 6924 o powierzchni 861 m2 – cena wywoławcza 175 600 zł, wadium – 17 560 zł,
 3. nr 6925 o powierzchni 823 m2 – cena wywoławcza 168 000 zł, wadium – 16 800 zł,
 4. nr 6926 o powierzchni 809 m2 – cena wywoławcza 165 000 zł, wadium – 16 500 zł,
 5. nr 6929 o powierzchni 855 m2 – cena wywoławcza 176 000 zł, wadium – 17 600 zł,
 6. nr 6930 o powierzchni 814 m2 – cena wywoławcza 167 700 zł, wadium – 16 770 zł,
 7. nr 6931 o powierzchni 794 m2 – cena wywoławcza 163 500 zł, wadium – 16 350 zł,
 8. nr 6932 o powierzchni 829 m2 – cena wywoławcza 171 000 zł, wadium – 17 100 zł,
 9. nr 6934 o powierzchni 536 m2 – cena wywoławcza 110 000 zł, wadium – 11 000 zł,
 10. nr 6935 o powierzchni 394 m2 – cena wywoławcza 81 000 zł, wadium – 8 100 zł,
 11. nr 6936 o powierzchni 632 m2 – cena wywoławcza 130 000 zł, wadium – 13 000 zł.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 27 września 2022 roku i zakończył się wynikiem negatywnym

Forma sprzedaży – własność. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualna stawka podatku VAT wynosi 23 %.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata na konto Gminy Kozienice PEKAO SA Oddz. Kozienice Nr 44 1240 5703 1111 0000 4904 2762 wadium we wskazanej wysokości, w pieniądzu najpóźniej do dnia 9 listopada 2022 roku włącznie. W celu identyfikacji wpłaty, w tytule przelewu należy podać oznaczenie działki będącej przedmiotem wpłaty wadium. Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy.

Zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi załącznikami winno być złożone Urzędzie Miejskim w Kozienicach, ul. Parkowa 5, bezpośrednio w pok. Nr 3 (parter) do dnia 14 listopada 2022 roku (poniedziałek) do godz. 16.00.

Pełna treść ogłoszenia i regulamin przetargu będą wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kozienicach oraz zamieszczone na stronach internetowych www.kozienice.pl, www.bip.kozienice.pl i telewizji lokalnej „Kronika Kozienicka”.

Organizator zastrzega sobie jedynie z ważnych powodów prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z zachowaniem przepisów art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska
pok. nr. 3, tel. 48 611 71 32.

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content