26,3 C
Kozienice
środa, 24 lipca, 2024

Ekopracownie dla szkół w Głowaczowie i Brzózie

Popularne

Warto przeczytać

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozytywnie rozstrzygnął konkurs pn. „ EKOPRACOWNIA” w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.

Na liście znalazły się dwie placówki oświatowe Gminy Głowaczów są to: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Głowaczowie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. B Głowackiego w Brzózie, w których powstaną Ekopracownie OZE.

Celem wzięcia udziału w konkursie jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Pracownie będą przyjaznym miejscem dla uczniów do nauki i rozwijania zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych.

Kwotę dofinansowania jaką otrzymały szkoły na pracownie OZE wynoszą około 150 000,00 zł. WFOŚIGW w Warszawie pokryje aż 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Rozwój oświaty na terenie Gminy to bardzo ważne zadanie dla organu prowadzącego czyli Gminy. Bardzo nam zależy na podnoszeniu warunków nauczania, a powstanie takich pracowni będzie uzupełnieniem bazy dydaktycznej w naszych placówkach. Jestem przekonany, że dzięki tym środkom, zajęcia będą ciekawsze, urozmaicone i pozytywnie odebrane przez uczniów i kadrę pedagogiczną. Dziękuję Prezesowi WFOŚiGW w Warszawie za ten program, jak również pozytywne rozpatrzenie naszych wniosków. Słowa podziękowanie kieruję również do Starosty Powiatu Kozienickiego pana Krzysztofa Wolskiego, który mocno zabiegał i wspierał moje starania w uzyskaniu tych środków. Dziękuję również dyrektorom szkół z Głowaczowa i Brzózy za przygotowanie wniosków oraz wszystkim osobom zaangażowanym w te projekty – powiedział Hubert Czubaj Wójt Gminy Głowaczów.

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content