9,8 C
Kozienice
wtorek, 17 maja, 2022
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

[ZDJĘCIA] Uroczyste obchody Dnia Strażaka w Głowaczowie

Popularne

Podniośle i uroczyście – tak w skrócie można podsumować obchody Dnia Strażaka w Głowaczowie. Święto jest coroczną okazją do wyrażenia szacunku dla strażaków, którzy poświęcają się służbie na rzecz społeczeństwa.

Udział w niedzielnych uroczystościach wzięli wójt gminy Głowaczów – Hubert Czubaj, Anna Kwiecień – Poseł na Sejm RP, Leszek Przybytniak – Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Elżbieta Zasada – Dyrektor WFOŚiGW delegatury w Radomiu, Krzysztof Wolski – Starosta Powiatu Kozienickiego, bryg. Kamil Bieńkowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, mł. insp. Jacek Hebda Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kozienicach, insp. Rafał Tomczyk – Komendant Komisariatu Policji w Grabowie nad Pilicą, Mirosława Romanowska – Kierownik KRUS Kozienice, Irena Bielawska – Prezes Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”, Mirosław Górka – członek Mazowieckiej Izby Rolniczej, Paweł Sułkowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dobieszyn, Józef Kapusta – Prezes Gminny ZOSP RP w Głowaczowie, Wiktor Czubaj – Komendant Gminny ZOSP RP w Głowaczowie, druhny i druhowie jednostek OSP z terenu gminy Głowaczów oraz mieszkańcy.

Uroczystości rozpoczęto od mszy świętej, którą celebrował ksiądz wikariusz Marcin Jarząbek. W wygłoszonej homilii odniósł się do trudnej i ciężkiej pracy jaką wykonują strażacy, godnej naśladowania i uznania. Podczas modlitwy oddał opiece św. Floriana strażaków oraz ich rodziny.

Po Mszy św. strażacy oraz zaproszeni goście w asyście Orkiestry Dętej OSP z Kozienic, pocztów sztandarowych uroczyście przemaszerowali na plac OSP Głowaczów.

Wydarzenie rozpoczęło się od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach bryg. Kamilowi Bieńkowskiemu przez dowódcę uroczystości druha Wiktora Czubaja. Następnie przy dźwiękach hymnu państwowego dokonano podniesienia flagi na maszt.

Jako pierwszy głos zabrał wójt Hubert Czubaj witając zebranych gości. Podziękował za bardzo dobrą współpracę i przychylność, a na dowód wdzięczności każdy z przybyłych gości otrzymał pamiątkową tabliczkę.

Następnie głos zabrali przybyli goście, którzy w swych przemówieniach odnieśli się do ważnej funkcji, jaką pełnią Ochotnicze Straże Pożarne, do godnej postawy strażaków ochotników, którzy poświęcają swe zdrowie i życie biorąc udział w akcjach ratunkowych. Nie zabrakło również słów uznania dla Wójta naszej Gminy, który bardzo aktywnie wspiera działalność OSP. Stara się pozyskiwać środki zewnętrzne z projektów i programów adresowanych dla OSP na doposażenie jednostek.

W okresie dotychczasowej kadencji w gminie Głowaczów udało się pozyskać ponad 600 tysięcy złotych na wyposażenie strażnic OSP, termomodernizację czy montaż paneli fotowoltaicznych. Wspomnieć należy również o rekordowym dofinansowaniu w kwocie blisko 4 milionów złotych na budowę strażnicy OSP Brzóza.

Śledzenie programów czy pisanie projektów dla OSP to praca zespołowa, za którą Wójt Gminy podziękował pracownikom Urzędu Gminy podczas tej uroczystości. Wyróżnieni: skarbnik gminy –Grażyna Rybarczyk, Elżbieta Ćwiek, Barbara Dudek, Andrzej Glegoła oraz Monika Tomczak otrzymali pamiątkowe tablice.

Obchody przyciągnęły mieszkańców gminy Głowaczów, którzy byli świadkami uroczystego apelu, natomiast po części oficjalnej mogli zobaczyć wozy bojowe jednostek OSP, które wystawione były na placu.

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane