-5 C
Kozienice
czwartek, 30 listopada, 2023
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

Szkoły z Kozienic i Pionek w rankingu szkół Najlepsze licea i technika 2023 miesięcznika Perspektywy

Popularne

Warto przeczytać

W 25 edycji rankingu Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023 zwycięzcami zostały dwie warszawskie szkoły XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie (najlepsze liceum) oraz Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie (najlepsze technikum). Rankingiem objęte zostały również pionkowskie oraz kozienickie szkoły średnie.

Perspektywy przeanalizowały wyniki 1360 liceów ogólnokształcących (spośród 2200) i 1185 techników (spośród 1745), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu. W pełnej wersji publikacji – dostępnej na stronie Perspektywy.pl – Czytelnicy znajdą listę 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników.

Ranking przygotowany przez Perspektywy skierowany jest głownie do uczniów oraz rodziców, którzy pomagają swoim dzieciom podjąć czasami trudną decyzję o swojej ścieżce kariery. Miesięcznik wziął pod uwagę kryteria tzw. wejścia, czyli minimum 12 maturzystów w danej szkole, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej dla liceów/techników.

– Od 25 lat z satysfakcją pokazujemy szkoły, w których warto się uczyć – mówi Waldemar Siwiński, prezes Perspektywy Press, twórca polskich rankingów edukacyjnych. – I nie chodzi tylko o czołową piętnastkę najlepszych liceów oraz dziesiątkę najlepszych techników, które honorujemy podczas gali rankingu. Z tabel, jakie publikujemy, można odczytać znacznie więcej: która szkoła od lat utrzymuje wysoką formę, która spada, a która wspina się coraz wyżej. Mamy w tegorocznym zestawieniu tradycyjnych prymusów i liczne grono zupełnie nowych liderów. Szczerze podziwiamy szkoły od lat utrzymujące wysoką formę, ale szczególnie się cieszymy, gdy w czołówce rankingu pojawiają się „nowi”, bo to dowód, że wytrwała praca nauczycieli i uczniów przynosi wspaniałe efekty, że wciąż są w polskich szkołach ambitni pedagodzy, którym chce się pracować.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z: przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad rankingowych. Pracom Kapituły przewodniczyła prof. Barbara Marcinkowska, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Kryteria Rankingu Liceów 2023 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii zostały uwzględnione osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria Rankingu Techników 2023 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Przygotowano również podrankingi wojewódzkie (oddzielne dla liceów i techników), które są wyciągami z głównych rankingów ogólnopolskich. Wszystkie rankingi obejmują łącznie ponad 1500 najlepszych liceów i techników w Polsce.

Pionki

Rankingiem wojewódzkim Perspektyw objęte zostały dwie placówki oświatowe na poziomie szkół średnich. Pionkowskie Liceum im. Marii Dąbrowskiej uplasowało się na 489 pozycji (na 1000) w klasyfikacji ogólnej całego kraju. W klasyfikacji obejmującej województwo Mazowieckie pionkowskie liceum zajęło 115 pozycję (z 253 funkcjonujących). Jeśli zaś chodzi o kategorię Technikum 2023, I Technikum (CKZiU nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie) zajęło 234 pozycję (na 500) oraz 34 pozycję wśród Techników działających na terenie naszego województwa.

źródło: licea.perspektywy.pl, technika.perspektywy.pl

Kozienice

W zestawieniu Perspektyw znalazły się również szkoły z Kozienic. W kategorii Liceum 2023, kozienickie II LO zajęło 601 pozycję w rankingu ogólnym oraz 137 pozycję w klasyfikacji szkół z województwa mazowieckiego. I LO im. Stefana Czarnieckiego w rankingu ogólnopolskim znalazło się na pozycji 688 oraz 150 w naszym województwie. W ogólnopolskiej kategorii Technikum 2023, kozienickie Technikum (ZS nr 1 im. Legionów Polskich) znalazło się na 229 pozycji oraz 33 w województwie mazowieckim.

źródło: licea.perspektywy.pl, technika.perspektywy.pl

OGÓLNOPOLSKI RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2023

 1. XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
 2. V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
 3. XIII LO w Szczecinie
 4. Uniwersyteckie LO w Toruniu
 5. III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
 6. LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
 7. IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie
 8. XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie
 9. Akademickie LO Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu
 10. II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie

OGÓLNOPOLSKI RANKING TECHNIKÓW 2023

 1. Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie
 2. Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie
 3. Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie
 4. Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie
 5. Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu
 6. Technikum Elektroniczne nr 7 im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy
 7. Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju
 8. Technikum nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze
 9. Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
 10. Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie

Ranking opublikowany został 12 stycznia 2023 roku na łamach miesięcznika „Perspektywy” i na stronie www.perspektywy.pl

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content