9,8 C
Kozienice
wtorek, 17 maja, 2022
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

Trwa kwalifikacja wojskowa w powiecie kozienickim. Przed komisją ma się stawić ponad 300 osób

Popularne

Na terenie całego kraju prowadzona jest kwalifikacja wojskowa. W tym roku obejmie tradycyjnie klikaset tysięcy osób. W powiecie kozienickim przeprowadzana jest ona na terenie Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu, w świetlicy nad jeziorem. W tym roku, w powiecie kozienickim do kwalifikacji wezwanych zostało ponad 300 osób.

Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy wsparciu organów władzy samorządowej niższego szczebla (starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) oraz terenowych organów administracji wojskowej (szefów wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komendantów uzupełnień).

Powiatowa Komisja Lekarska, powoływana w każdym powiecie, orzeka o zdolności do czynnej służby wojskowej lub jej braku, ustalając jedną z kategorii zdolności: A, B, D, lub E. Od 2009 r. a więc od daty ustania powszechnego poboru do zasadniczej służby wojskowej, kwalifikacja wojskowa nie oznacza wcielenia do wojska.

Stawienie się do kwalifikacji jest obowiązkowe. Jeżeli osoba wzywana, nie może stawić się do niej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i wyjaśnić przyczyny.

Kwalifikacja wojskowa w powiecie kozienickim potrwa do 20 maja, natomiast w całym kraju do 8 lipca. Powiatowa Komisja Lekarska w Kozienicach mieści się przy ulicy Bohaterów Studzianek 30 (świetlica nad jeziorem) i działa w dni powszednie od 13 do 20 maja. W tym roku w powiecie kozienickim objętych kwalifikacją wojskową zostało 309 mężczyzn.

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane