25,2 C
Kozienice
niedziela, 16 czerwca, 2024

Podrzucone, łatwopalne odpady chemiczne zostały usunięte z Puszczy Kozienickiej

Popularne

Warto przeczytać

Porzucone ponad miesiąc temu pojemniki z substancjami chemicznymi w Puszczy Kozienickiej zostaną zutylizowane. We wtorek specjalistyczna firma zabrała niebezpieczne odpady.

We wtorek rozpoczął się odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych, które zostały porzucone na terenie Puszczy Kozienickiej w nocy z 12 na 13 lutego. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Zwoleniu.

W Puszczy Kozienickiej porzuconych zostało 65 pojemników z nieznaną substancją. Z etykiet na pojemnikach wynikało, że w środku mogą być rozpuszczalniki oraz silne odtłuszczacze. 24 lutego na zlecenie i pod kierownictwem WIOŚ w Warszawie Delegatura w Radomiu dokonała poboru próbek substancji.

Porzucone kanistry miały widoczne ślady użytkowania oraz były bez widocznych śladów rozszczelnień. Posiadały one etykiety, na których widniały następujące nazwy substancji: aminomethane W 40, methylbenzene sol. C24, ethyl oxide, acidity regulator 37, all purpose degreaser, methylene chloride.

Wyniki analizy ujawniły w jednej z próbek występowanie acetonu

– Porzucone pojemniki z podejrzaną substancją badane były przez Generalną Inspekcję Ochrony Środowiska i wiemy, że znajduje się w nich łatwopalny aceton. Są to odpady niebezpieczne dla środowiska. – mówi zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Kozienice, Artur Mazur

WIOŚ w Warszawie zawiadomił Prokuraturę Rejonową w Zwoleniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w Kodeksie karnym w art. 183 § 1 (składowanie odpadów w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach) i zwrócił się z wnioskiem o podjęcie czynności wyjaśniających i postępowania przygotowawczego w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa.

Niebezpieczne dla środowiska

Na zlecenie Nadleśnictwa Kozienice specjalistyczna firma zabrała  z terenu Puszczy Kozienickiej pojemniki z niebezpieczną dla środowiska i ludzi substancją. 

– Gdyby te chemikalia dostały się do gleby, czy do wód na pewno spowodowałyby w skali lokalnej skażenie środowiska. Trudno nam powiedzieć w jakiej skali są niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. – dodaje zastępca nadleśniczego

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content