9,8 C
Kozienice
wtorek, 17 maja, 2022
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

Organ nadzorczy nie stwierdził naruszenia prawa. Burmistrz Piotr Kozłowski zabrał głos w sprawie skargi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Popularne

W piątek 6 maja, na łamach naszego serwisu informowaliśmy o złożeniu kolejnej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącej działki przy ulicy Warszawskiej. Skarga dotyczy nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki znajdującej się przy ul. Warszawskiej.

– To zawsze był teren zielony. To był teren służący rekreacji, wypoczynkowi mieszkańców. Po prostu zielone płuca miasta. W tej chwili dochodzi do licznej wycinki drzew, Kozienice stają się betonową pustynią, a teren przy ulicy Warszawskiej jest jedyną zieloną ostoją w centrum miasta. Ta działka stanowi część dużej nieruchomości i to co ma być sprzedane, nie wiadomo komu, nie wiadomo dlaczego i po co, w okresie, który nie jest czasem na tego rodzaju transakcje. Dobry gospodarz w okresie inflacji nie pozbywa się majątku bez pilnej potrzeby. Dojdzie do stworzenia tak zwanej “wyrwy” w jednej, dużej działce, którą nie wiadomo kto zakupi. Poprzedni projekt, zaproponowany przez byłego burmistrza uwzględniał sport, rekreację i wypoczynek na tym terenie i był poddany pod szeroką konsultację. Ponad 3500 tysiąca ankiet od mieszkańców trafiło do Urzędu Miejskiego w Kozienicach. Ludzie to zaakceptowali, ale jak widać już o tym zapomniano – mówiła Małgorzata Maciąg, inicjatorka skargi. /Pełna treść wypowiedzi TUTAJ/

Burmistrz Kozienic Piotr Kozłowski po zapoznaniu się z treścią komentarza inicjatorki skargi zamieszczonego na łamach naszego serwisu, przesłał do naszej redakcji krótką  odpowiedź.

– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu położonego w Kozienicach, przy ul. Warszawskiej zwanego „Warszawska III” został przyjęty uchwałą Nr XLV/532/2022 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 31 marca 2022 r. Plan wszedł w życie 20 kwietnia 2022 roku. Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone uchwałą może ją zaskarżyć do Sądu Administracyjnego, który rozpatrzy skargę i orzeknie czy jest ona uzasadniona. Aktualnie organ nadzorczy w osobie Wojewody Mazowieckiego, analizując w ramach nadzoru prawnego wskazaną uchwałę, nie orzekł, iż narusza ona prawo w zakresie wskazanym w uzasadnieniu skargi – skomentował złożenie skargi burmistrz Kozienic Piotr Kozłowski


Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane