Dzisiaj jest poniedziałek, 13 lipca 2020 r., 195 dzień roku
0
0
0
WIADOMOŚCI | SPORT | OGŁOSZENIA | BAZA FIRM | KULTURA | ZAKUPY | GALERIA ZDJĘĆ
QFG
Garbatka-Letnisko stawia na inwestycje. Sprawdzamy jak będzie wyglądał budżet na 2020 rok
Dodał: MaG, 04-12-2019 08:39, odsłon: 1466
fot.archiwum
fot.archiwum

Duże inwestycje i problemy z finansowanie oświaty. Sprawdzamy jak wygląda projekt budżetu na 2020 rok w Gminie Garbatka – Letnisko. - Budżet jest porównywalny do lat ubiegłych. Ten zaplanowany na 2020 rok jest budżetem zdecydowanie inwestycyjnym. – mówi wójt Gminy Garbatka-Letnisko Teresa Fryszkiewicz

Budżet gminy Garbatka-Letnisko na rok 2020 przewiduje realizację dochodów w kwocie 22 295 500,00 zł, a wydatków w kwocie 24 285 500,00 zł. Planowany na ten rok wynik budżetu to deficyt w wysokości   1 990 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wyemitowanych obligacji komunalnych.

 

Na sfinansowanie spłaty zaciągniętych w przeszłości zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji oraz planowanego deficytu budżetu gmina planuje emisję obligacji w wysokości 2 844 000,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano również spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań w łącznej kwocie 854 000,00 zł z czego na spłatę: pożyczki - 20 000,00 zł oraz wykup obligacji - 834 000,00 zł.

 

- Budżet Gminy Garbatka-Letnisko to przede wszystkim kontynuacja już rozpoczętych dużych inwestycji hali sportowej i modernizacja ulicy Lewandowicz. Ponadto bardzo ważna rzeczą jest modernizacja istniejącej hydroforni czyli ujęcia wody.  – dodaje wójt

 

DOCHODY

Gmina Garbatka planuje osiągnąć dochody w 2020 roku na poziomie 22 milionów 295 tysięcy 500 zł. Największe pozycie w budżecie dotyczą dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków unijnych na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Podniesienie standardu sieci dróg gminnych Garbatka-Południe -przebudowa ul. H. Lewandowicz". Dochody z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn i czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z opłaty targowej, a także odsetki od nieterminowych wpłat z powyższych tytułów pochodzące od osób fizycznych i prawnych, które zaplanowane zostały w łącznej wysokości 2 541 200 zł.

 

Kolejną większą pozycją po stronie dochodów własnych gminy  są wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 54 OOO zł, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie - 3 689 874 zł, udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 40 OOO zł, część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 3 756 574 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 405 622 zł. Planowana dotacja ze środków Ministerstwa Sportu na dofinansowanie realizacji zadania. ,,Budowa hali spo1towej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce-Letnisku", która wyniesie 1 193 501,68 zł.

 

Podstawowym źródłem dochodów budżetu gminy są dochody bieżące, w których największy udział mają: dotacje i środki na cele bieżące-5 996 578,99 zł, subwencja-5 162 196,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych łącznie-3 729 874,00 zł, pozostałe bieżące dochody własne, w tym podatki i opłaty lokalne-4 548 111 ,00 zł, dochody majątkowe stanowią 12,82 procent dochodów budżetu gminy, a ich źródłem jest: planowana sprzedaż działek gminnych-46 000,00 zł oraz dotacje i środki przeznaczone na inwestycje-2 812 425,79 zł.

 

WYDATKI

Łączna ich kwota została określona na poziomie 24 285 500 zł. Jedną z głównych części budżetu po stronie wydatków są pieniądze przeznaczone na inwestycyjne w wysokości 3 079 917, 11 zł. Obejmą one m.in. budowę drogi gminnej w Garbatka-Zbyczyn, na którą przeznaczono kwotę 20 OOO zł, przebudowę ul. H. Lewandowicz, która pochłonie 2 559 917,11 zł, rozbudowana zostanie również droga gminna  przy  ul. Mmtyrologii wraz z przebudową oświetlenia ulicznego za kwotę 500 000,00 zł. W budżecie zaplanowane zostały również środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 300 tysięcy złotych.

 

Wydatki obejmują również środki przeznaczone na wypłatę świadczeń oraz obsługę programu 500+ w całości ze środków dotacji celowej, które w 2020 roku wyniosą 3 693 OOO zł.

 

Wydatki jednostek budżetowych zaplanowane zostały na poziomie  12 211 372,80 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 8 199 820,00 zł, związane z realizacją ich zadań statutowych 4 O11 552,8O zł, świadczenia dla osób fizycznych (pracowników oraz podopiecznych GOPS) w kwocie 5 967 110,40 zł, wydatki na obsługę długu 300 000,00 zł, dotacje na zadania bieżące 297 800,00 zł oraz  wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 109 176,99 zł.

 

Jak powiedziała wójt Teresa Fryszkiewicz budżet Garbatki-Letnisko ma być porównywalny do roku 2019 i nastwiony będzie na szereg dużych inwestycji. Prócz nich, podobnie jak w wielu gminach w kraju „lwią” część pochłaniają środki przeznaczone na oświatę. Na ten cel gmina otrzymuje subwencję ogólną dla jednostek samorządu terytorialnego, która wynosić będzie na poziomie 3 756 574 zł. Nie są one jednak wystarczające, by pokryć wszystkie wydatki związane z utrzymaniem dwóch szkół podstawowych oraz samorządowego przedszkola.

 

- Nie będziemy odosobnioną gminą podobnie jak i inne samorządy borykamy się z brakiem finansów na oświatę. Przy naszych jednostkach oświatowych dwie szkoły przedszkolu i poziomie zapotrzebowania jednostek w stosunku do subwencji oświatowej jest duża przepaść i bardzo dużo środków trzeba dołożyć. – podkreśla Teresa Fryszkiewicz

 

Skontaktuj się z autorem tekstu: MaG
Facebook
Google
Wykop
Zgłoś
Wyślij
Drukuj
Komentowanie dozwolone wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników portalu.
AKTUALNOŚCI
WSZYSTKIE +
Fot. Nadleśnictwo Kozienice
W dniu 10 lipca odbyło się uroczyste poświęcenie krzyża na "Załamanku" połączone z obchodami Roku 100-lec...
Fot. archiwum
Z informacji podanych przez Państwową Komisję Wyborczą, która podała nieoficjalne cząstkowe dane z...
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kozienicach przekazała kolejne informacje na temat statysty...
Rafał Trzaskowski i Prezydent Andrzej Duda
Kilka minut temu zaprezentowane zostały dane z połowy komisji obwodowych przygotowane przez IPSOS dla trz...

Kronika
Zobacz więcej

KONTO UŻYTKOWNIKA
WIĘCEJ +

Login:

Hasło:Ostatnie komentarze
Zobacz więcej
Gmina Kozienice
Zobacz więcej
Powiat Kozienicki
Zobacz więcej
Garbatka-Letnisko
Zobacz więcej
MCSW
Zobacz więcej
WszystkoBlisko - sklep internetowy
PRZEJDŹ DO GALERII +
SAMONLINE - SKLEP SPOŻYWCZY Z DARMOWĄ DOSTAWĄ
PRZEJDŹ DO SKLEPU +
NA GÓRĘ STRONY +
Nasze serwisy:
Kategorie:
Informacje:
Reklama:
Gazeta Kozienice24 to niezależne media elektroniczne w Kozienicach - jako jedyni całodobowo informujemy o wydarzeniach w mieście i regionie. Dzięki rzetelności i szybkości w przekazywaniu informacji oraz przynależności do grupy medialnej każdego dnia odwiedza nas wiele tysięcy czytelników.

Kontakt z działem reklamy:
E-mail: reklama@arpass.pl lub tel: 500-304-413
facebook