17,8 C
Kozienice
niedziela, 3 lipca, 2022
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

Na co wydali pieniądze?

Popularne

Zbliża się koniec roku, a wraz z nim przyszedł czas na podsumowanie minionych miesięcy. Sprawdź, jakie inwestycje zostały zrealizowane w powiecie kozienickim i naszym subregionie dzięki pomocy samorządu województwa.

Rusza budowa najnowocześniejszego w Polsce SOR-u

Budowa nowego szpitalnego oddziału ratunkowego na Józefowie coraz bliżej. To będzie jeden z najnowocześniejszych SOR-ów w Polsce, na którego budowę i wyposażenie samorząd Mazowsza przeznaczy ok. 100 mln zł. Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, projekt budowy był zgłaszany dwukrotnie do państwowego funduszu inwestycji lokalnych, ale nie znalazł uznania wśród rządzących. – Zapewniałem jednak, że nowy oddział ratunkowy w szpitalu na Józefowie powstanie bez względu na decyzję strony rządowej. I tak też się stało. Na tę inwestycję przeznaczyliśmy blisko 100 mln zł – dodaje.

Jest już gotowy projekt budowlany. Budynek ma być parterowy, znajdować się za podjazdem dla karetek i być połączony z dawnym oddziałem nadziemnym łącznikiem. Komunikację pacjentów leżących pomiędzy SOR i resztą oddziałów szpitalnych zapewni najpierw dźwig łóżkowy, a następnie znajdujący się na poziomie pierwszego piętra, nadziemny łącznik.

– Pandemia uświadomiła nam, jak bardzo potrzebna jest budowa nowego SOR-u w szpitalu na Józefowie. Już dziś mogę powiedzieć, że będzie to jeden z najnowocześniejszych szpitalnych oddziałów ratunkowych w Polsce. Na ten cel przeznaczamy blisko 100 mln zł – dodaje wicemarszałek Rafał Rajkowski.

ZDROWIE – 12 inwestycji ze wsparciem samorządu województwa

Na inwestycje w służbie zdrowia w regionie radomskim w 2021 r. władze Mazowsza przeznaczyły ponad 34 mln zł. Ponadto samorząd województwa kontynuował realizację projektu unijnego, w ramach którego do placówek medycznych w regionie radomskim trafił kolejny sprzęt i środki ochrony osobistej. Do tej pory placówki medyczne z subregionu radomskiego otrzymały już 322 sztuki aparatury medycznej, ponad 1,1 tys. sztuk wyposażenia, 3,4 mln sztuk środków ochrony osobistej oraz 27,7 tys. litrów płynów do dezynfekcji.

Tegoroczne inwestycje zdrowotne to:

 • budowa nowego SOR-u dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu – 6 mln zł;
 • doposażenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu w niezbędny sprzęt specjalistyczny do udzielania świadczeń zdrowotnych – 1,9 mln zł;
 • doposażenie w dwa ambulanse transportowe Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu – 462 tys. zł;
 • doposażenie w sprzęt medyczny oddziałów dziecięcych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu – 143,5 tys. zł;
 • informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu – 351 tys. zł;
 • poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu – 9,9 mln zł;
 • przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku niemieszkalnego na budynek Zespołu Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, Dział techniczny i Archiwum na akta szpitalne w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu – 10 mln zł;
 • przebudowa układów wentylacji i klimatyzacji pracujących na potrzeby Bloku Operacyjnego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu – 1,1 mln zł;
 • zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu – 1,4 mln zł;
 • budowa przepompowni ścieków dla SWPZZPOZ w Radomiu – 370 tys. zł;
 • rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego “WILLA” na terenie SWPZZPOZ w Radomiu – 1 mln zł;
 • zakup sprzętu medycznego dla SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu – 1,2 mln zł.

518 lokalnych inwestycji ze wsparciem sejmiku województwa mazowieckiego

Jak zaznacza Leszek Przybytniak, radny województwa mazowieckiego, trudno wymienić wszystkie inwestycje współfinansowane z samorządami gminnymi i powiatowymi, a na południowym Mazowszu są ich setki. – Od wsparcia sołectw, po tak potrzebne wielomilionowe inwestycje drogowe, wsparcie ochotniczych straży pożarnych czy poprawę funkcjonowania placówek zdrowia. Inwestycji zrealizowanych wspólnie z samorządami jest naprawdę bardzo dużo i – co istotne – każda z nich pomaga w codziennym życiu mieszkańców – dodaje.

Dzięki autorskim programom wsparcia w subregionie radomskim zrealizowanych zostało aż  518 inwestycji, z czego 72 w powiecie kozienickim. To między innymi wsparcie z:

Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 5 inwestycji

 • budowa drogi gminnej nr 170549W w Samwodzie – etap I i II – 522 tys. zł;
 • budowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Głowaczowskiej w Kozienicach – 4 mln zł;
 • przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie – 1,4 mln zł;
 • budowa placu sportowo-rekreacyjnego w powiecie kozienickim – 636 tys. zł;
 • budowa strażnicy OSP wraz ze świetlicą wiejską i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Brzóza – 3,9 mln zł.

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej – 3 inwestycje

 • budowa infrastruktury boiska sportowego w Magnuszewie – 188 tys. zł;
 • budowa oświetlenia przy boisku szkolnym w Brzózie – 99,7 tys. zł;
 • budowa skateparku w miejscowości Świerże Górne – 197,4 tys. zł.

Pomocy finansowej dla gmin w ramach zadań OSP-2021 i MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 17 inwestycji

 • OSP Garbatka-Letnisko – sprzęt specjalistyczny – 10,5 tys. zł;
 • OSP Garbatka-Letnisko – remont strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Brzóza – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka, sprzęt specjalistyczny – 19,9 tys. zł;
 • OSP Głowaczów – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka, sprzęt specjalistyczny – 20 tys. zł;
 • OSP Bobrowniki – remont strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Głowaczów – rozbudowa strażnicy – 80 tys. zł;
 • OSP Sarnów – sprzęt specjalistyczny – 8,4 tys. zł;
 • OSP Gniewoszów – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka – 9,3 tys. zł;
 • OSP Wysokie Koło – modernizacja strażnicy – 22 tys. zł
 • OSP Grabów nad Pilicą – sprzęt specjalistyczny – 20 tys. zł;
 • OSP Zakrzew – remont strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Świerże Górne – nowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą – 80 tys. zł;
 • OSP Kozienice – remont strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Anielin – sprzęt specjalistyczny – 9 tys. zł;
 • OSP Rozniszew – remont strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Zajezierze – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka – 6 tys. zł;
 • OSP Wola Klasztorna – modernizacja strażnicy – 25 tys. zł.

Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE – 35 inwestycji

 • budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mariampol – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Marianów – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Miejska Dąbrowa – 10 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Cecylówka Głowaczowska – 10 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Adamów – 10 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Józefów Zieleniec – 10 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Rogożek– 10 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Studnie – 10 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Łukawska Wola – 10 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zalesie – 6,4 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Markowola – Kolonia – 7,6 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sławczyn – 10 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Mieścisko – 3,2 tys. zł;
 • aktywizacja sołectwa Kociołek – 10 tys. zł;
 • budowa placu zabaw w miejscowości Łękawica – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ul. Sąsiedzkiej w miejscowości Nowiny – 10 tys. zł;
 • zakup, montaż oraz wyposażenie altany na gruntach gminnych w sołectwie Piotrkowice – 10 tys. zł;
 • zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci sołectwa Wólka Tyrzyńska – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia placu zabaw w miejscowości Śmietanki – 10 tys. zł;
 • zakup urządzeń do zabaw dla dzieci oraz do siłowni zewnętrznej na plac zabaw we wsi Opatkowice – 10 tys. zł;
 • zakup, montaż oraz wyposażenie altany na gruntach gminnych w sołectwie Ruda – 10 tys. zł;
 • zagospodarowanie zdegradowanego terenu do funkcji rekreacyjno-integracyjnej we wsi Staszów – 10 tys. zł;
 • zakup sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Stanisławice – 10 tys. zł;
 • zakup, montaż oraz wyposażenie altany na gruntach gminnych w Sołectwie Kuźmy – 10 tys. zł;
 • wykonanie budowy ogrodzenia wokół stawu, zlokalizowanego na działce nr 30/2 w sołectwie Wilczowola – 10 tys. zł;
 • zakup i montaż lamp LED przy drodze w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej sołectwa Przydworzyce – 8,7 tys. zł;
 • zakup i montaż lamp LED przy drodze w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej sołectwa Bożówka – 8,7 tys. zł;
 • rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze w sołectwie Aleksandrów – 10 tys. zł;
 • ułożenie chodnika przy drodze gminnej w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej w sołectwie Gruszczyn – 10 tys. zł;
 • zakup oraz położenie kostki brukowej przy OSP w Rozniszewie – 10 tys. zł;
 • zakup i montaż energooszczędnych lamp LED przy drodze w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej sołectwa Kolonia Rozniszew – 10 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Łoje – 10 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Mozolice Małe – 10 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Występ – 10 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zbyczyn – 10 tys. zł.

Mazowieckiego Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu – 3 inwestycje

 • inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Gniewoszów – 9,7 tys. zł;
 • rewitalizacja parku w miejscowości Głowaczów wraz z umiejscowieniem fontanny płaskodennej oraz dokonanie nowych nasadzeń – etap I – 25,3 tys. zł;
 • rewitalizacja parku w miejscowości Zajezierze oraz utworzenie łąki kwietnej w miejscowości Zajezierze, Gmina Sieciechów 10 tys. zł.

Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze – 4 inwestycje

 • termomodernizacja Domu Działkowca w Kozienicach – 10 tys. zł;
 • naprawa alei głównej ROD “Ustronie” w Kozienicach – 9,5 tys. zł;
 • termomodernizacja budynku Domu Działkowca ROD im. “Bohaterów Studzianek” w Świerżach Górnych – 9,6 tys. zł;
 • wykonanie nowego przepustu na rowie odwadniającym Złoty Potok-Truskawkowa wraz z jego opalikowaniem i wyłożenie faszyną w ROD Dolinka w Kozienicach – 8,7 tys. zł.

Dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 5 inwestycji

 • konserwacja ołtarza bocznego Matki Bożej z Dzieciątkiem w kościele w Sieciechowie – etap II – 30 tys. zł;
 • konserwacja rzeźby polichromowanej przedstawiającej Matkę Bożą z Dzieciątkiem z kościoła parafialnego pw. Świętego Krzyża w Kozienicach – 15 tys. zł;
 • wykonanie prac konserwatorskich przy pomniku misyjnym z 1839 r. w Brzózie, gmina Głowaczów – 18 tys. zł;
 • wysokie Koło – kościół pw. NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole (dawny klasztor dominikanów), etap IV: remont dachu wieży południowo-zachodniej wraz z jej elewacją – 160 tys. zł;
 • konserwacja i restauracja ołtarza głównego: etap I, kościół pw. Wniebowzięcia NMP w zespole dawnego klasztoru Ojców Benedyktynów w Opactwie – 28 tys. zł.

Programy wsparcia powstały aby pomagać lokalnym samorządom – zaznacza radny województwa mazowieckiego Tomasz Śmietanka. –  Efekty naszych programów możemy zobaczyć praktycznie w każdej gminie. Bardzo ważną inwestycją w regionie radomskim jest budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Nowy budynek powstaje z myślą o dzieciach i młodzieży, które posiadają różne stopnie niepełnosprawności intelektualnej, cierpiących na autyzm, a także niedosłyszących i niedowidzących. Jest to na tyle ważne przedsięwzięcie, że uzyskało maksymalną kwotę dofinansowania.

DROGI – 10 inwestycji ze wsparciem samorządu województwa

Jak co roku jedną z największych pozycji w budżecie są środki na rozbudowę i modernizację dróg. Na ten cel do subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego trafiło ponad 18,7 mln zł. Najważniejsze inwestycje to:

 • remont drogi wojewódzkiej nr 733 od km 53+030 do km 53+538 – 255 tys. zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 787 w km 16+430 do km 18+940 – 1,1 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 744 od km 3+924 do km 5+500 – 1,1 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 725 od km 26+500 do km 29+800 – 2 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 722 na odcinku od km 24+450 do km 27+500 na terenie gminy Grójec – 3,2 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 14+120 w miejscowości Gniewoszów do km 15+972 w miejscowości Wysokie Koło na terenie gminy Gniewoszów, powiat kozienicki województwo mazowieckie – 4,9 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 6+796 do km 8+540 w Suskowoli – 3,2 mln zł;
 • przebudowa drogi 740 od km 5+001 m. Milejowice – 656 tys. zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 ze względu na budowę chodnika na odcinku ok km 11+200 w m. Łęczeszyce do km 12+520 w m. Wólka Łęczeszycka, na terenie gminy Belsk Duży – 1,2 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 725 odcinku od km 37+975 w m. Mała Wieś do km 39+436,93 w m. Belsk Duży – 2,2 mln zł.

KULTURA – 14 inwestycji ze wsparciem samorządu województwa

Na rozbudowę, modernizację i rozwój kultury w subregionie radomskim władze Mazowsza przeznaczyły ponad 13,4 mln zł. Największe inwestycje zrealizowane w tym roku to:

 • aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla zadań: “Rewaloryzacja zabytkowego parku pałacowego na terenie Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli” oraz ,,Budowa dwóch budynków administracyjno-muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli – 174 tys. zł;
 • adaptacja gotycko-renesansowych komnat 2. kondygnacji (wysoki parter) skrzydła północnego zamku szydłowieckiego do celów wystawienniczych Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu – 272 tys. zł;
 • realizacja nowej ekspozycji stałej “Zamek w Szydłowcu. Wokół mecenatu dawnych właścicieli” w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu – 995 tys. zł;
 • zakup obrazu autorstwa Zygmunta Waliszewskiego (1897-1936) “Mały dudziarz” dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu – 39,5 tys. zł;
 • budowa podłogi z piaskowca w stodole z Grójca w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu – 120 tys. zł;
 • modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze wraz z zagospodarowaniem terenu – 4,5 mln zł;
 • opracowanie dokumentacji przedprojektowej budowy nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu – 66 tys. zł;
 • przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu – 146 tys. zł.
 • przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz instalacji c.o. w obrębie dziedzińca Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – 629 tys. zł;
 • zakup Pamiętnika Bronisławy Malczewskiej dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – 34,2 tys. zł;
 • zakup obrazu Jacka Malczewskiego pt. „Portret Zofii Atteslander” z 1900 r., olej, papier naklejony na tekturę, 31 x 21,6 cm dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu– 156 tys. zł;
 • aranżacja i realizacja stałej wystawy w Muzeum Historii Radomia wraz z wyposażeniem pomieszczeń nieekspozycyjnych w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w ramach instytucjonalnych Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – 4,9 mln zł;
 • modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno – historycznej w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu– 867,8 tys. zł;
 • muzealny mini-ogród botaniczny – jako miejsce odpoczynku, spotkań, wydarzeń i edukacji w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – 472,5 mln zł.

 * Dane (stan na 17.12.2021 r.).

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane