20,8 C
Kozienice
czwartek, 25 lipca, 2024

Kolejne inwestycje z powiatu kozienickiego ze wsparciem samorządu województwa

Popularne

Warto przeczytać

Tym razem pieniądze z budżetu województwa pomogą w zrealizowaniu przedsięwzięć drogowych remontach strażnic i zakupie sprzętu dla strażaków ochotników, a także inicjatywach rad senioralnych. Suma wsparcia to ponad 9 mln zł. Dziś umowy w tej sprawie podpisał wicemarszałek Rafał Rajkowski. W spotkaniu udział wziął radny województwa mazowieckiego Tomasz Śmietanka.

Od maja władze regionu podpisują umowy z mazowieckimi samorządowcami. Dotyczą one udzielenia pomocy z budżetu województwa na inwestycje w ramach samorządowych programów wsparcia. Jak podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski tylko w tym roku zostanie podpisanych ponad kilka tysięcy umów o wartości ponad 450 mln złTa liczby oczywiście robią wrażenie, ale jeszcze większe inwestycje, które już niedługo zostaną zrealizowane na całym Mazowszu. Dziś w Radomiu podpisaliśmy umowy na wsparcie strażaków-ochotników, inicjatyw seniorów, a także przekazaliśmy środki na remonty dróg gminnych – wylicza wicemarszałek.

Również dziś wicemarszałek Rafał Rajkowski podpisał umowę z Gminą Sieciechów dotyczącą przekazania przez samorząd województwa pomocy finansowej na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł. Wartość wsparcia to 26 tys. zł.

#Mazowszedlastrażypożarnych

OSP z regionu radomskiego z pomocą samorządu Mazowsza

Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. jednostek OSP. Dysponują one blisko 1,9 tys. remiz strażackich. Samorząd Mazowsza od kilkunastu lat wspiera strażaków ochotników, co podkreśla Tomasz Śmietanka, radny województwa mazowieckiego – Pomoc dla druhów-strażaków traktujemy priorytetowo. Co roku w budżetu województwa na ten cel przeznaczamy po kilka milionów złotych. A strażacy chętnie sięgają po nasze wsparcie i efektywnie je wykorzystują kupując sprzęt, samochody czy remontując remizy.

fot.UMWM

W tym roku radni województwa mazowieckiego podjęli decyzję o przeznaczeniu 463 mazowieckim jednostkom OSP aż 11,8 mln zł na zakup ciężkich, średnich lub lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu ratowniczego czy środków ochrony osobistej strażaka.

W tym ponad 1,7 mln zł pomocy na zakup sprzętu specjalistycznego oraz samochodów strażackich trafi do 76 jednostek OSP w regionie radomskim.

Lista beneficjentów w regionie radomskim-powiat Kozienicki:

Nazwa gminy/miasta Powiat Nazwa OSP Przedmiot dofinansowania Kwota dofinansowania
Głowaczów Kozienicki Miejska Dąbrowa sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka 5 035,00 zł
Głowaczów Kozienicki Bobrowniki sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka 8 744,00 zł
Głowaczów Kozienicki Cecylówka-Brzózka sprzęt specjalistyczny 6 221,00 zł
Gniewoszów Kozienicki Wysokie Koło sprzęt specjalistyczny 9 939,00 zł
Gniewoszów Kozienicki Sarnów sprzęt specjalistyczny 9 916,00 zł
Kozienice Kozienicki Ryczywół nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe 100 000,00 zł
Magnuszew Kozienicki Anielin środki ochrony osobistej strażaka 14 200,00 zł
Magnuszew Kozienicki Rozniszew środki ochrony osobistej strażaka 5 187,00 zł

 

Kolejne ponad 6,5 mln zł trafi do 240 mazowieckich gmin i miast na remonty i modernizacje strażnic OSP.

W tym władze Mazowsza pomogą w remontach i modernizacjach 39 strażnic OSP w regionie radomskim. Wartość wsparcia to ponad 1 mln zł. Dofinansowanie w powiecie kozienickim otrzymały następujące gminy:

L.p. Nazwa gminy Powiat OSP Nazwa zadania Kwota wsparcia
1 Gmina Głowaczów kozienicki Cecylówka-Brzózka (10) remont strażnicy 30 000,00 zł
9 Gmina Sieciechów kozienicki Łoje (65) remont strażnicy                         30 000,00 zł
10 Gmina Garbatka-Letnisko kozienicki Garbatka-Letnisko (69) modernizacja strażnicy                         30 000,00 zł
27 Gmina Kozienice kozienicki Brzeźnica (159) remont strażnicy                         30 000,00 zł

  

#FOGR

 43 inwestycje na drogach gminnych i dojazdowych w regionie radomskim ze wsparciem Mazowsza

Władze Mazowsza przyznały również dotacje na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji (dawny FOGR). W tym roku wpłynęły aż 372 wnioski z prośbą o dofinansowanie. Wsparcie otrzyma 280, z czego 266 dotyczy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a 14 – małej retencji. Na ten cel ze środków budżetu województwa przeznaczono kwotę w wysokości blisko 46 mln zł.

W regionie radomskim wsparcie w wysokości ponad 6,3 mln zł otrzymają 43 inwestycje drogowe.

W latach 1999-2021 władze regionu przeznaczyły blisko 350 mln zł na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dotacjami objęto ponad 5,6 inwestycji.

L.p. Gmina/miasto Powiat Przedmiot dotacji  Kwota dotacji
6 Powiat Kozienicki kozienicki Przebudowa drogi powiatowej nr 1723W Kozienice – Holendry Piotrkowskie dł. 562 m 250 000
7 Gmina Głowaczów kozienicki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chodków 147 000
8 Gmina Gniewoszów kozienicki Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sławczyn 150 000
9 Gmina Grabów Nad Pilicą kozienicki Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Koziołek i Nowa Wola w Gminie Grabów n/P 184 000
10 Gmina Magnuszew kozienicki Przebudowa drogi gminnej nr 170615W w m. Kolonia Rozniszew 163 000
11 Gmina Sieciechów kozienicki Przebudowa drogi gminnej w m. Opactwo 80 000

 

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content