8,5 C
Kozienice
piątek, 31 marca, 2023
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

Kolejna ważna umowa podpisana

Popularne

W czwartek 9 marca została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Montażowe MONTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Łuszczów Drugi na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Głowaczowie”. Łączna wartość zamówienia to ponad 10 milionów złotych.

W Gminie Głowaczów zostanie przebudowana oczyszczalnia ścieków. Wartość zadania wynosi 10.405.800,00 zł w tym:

  • dofinansowanie w wysokości 5.000.000,00 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania z zakresu „ Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022.
  • dofinansowanie w kwocie 4.000.000,00 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równoważnego Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

W ramach tej inwestycji wykonane zostaną następujące obiekty technologiczne:

– stacja zlewna ścieków dowożonych,

– przepompownia ścieków surowych,

– w ramach budynku technologicznego:

  1. hala mechanicznego oczyszczania ścieków,
  2. stacja dmuchaw,
  3. hala odwodnienia osadu,

– przepompownię pośrednią,

– w ramach istniejącego zbiornika reaktora biologicznego:

  1. zbiornik retencyjno – uśredniający,
  2. zbiornik magazynowania i stabilizacji osadu,
  3. zagęszczacz osadu,

– reaktory CF- SBR,

– budynek socjalno techniczny,

– wiatę magazynowania osadu,

– studnię zaworową,

– studnię przepływomierza,

– dostawa ciągnika i przyczepy.

– Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oprócz budowy i przebudowy dróg gminnych to jeden z dwóch głównych moich celów. Warunkiem rozbudowy sieci kanalizacyjnej jest modernizacja jedynej działającej na terenie gminy oczyszczalni ścieków. Nie tylko zostaną wymienione zużyte urządzenia eksploatacyjne na nowe, ale także zwiększona zostanie przepustowość tego obiektu. Podpisana już została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej na Al. Lipowej w Brzózie. Modernizujemy stację uzdatniania wody i wykonujemy kolejne otwory ujęć wody w Brzózie i Marianowie, aby zapewnić ciągłe dostawy wody. Te wszystkie zadania to wydatek rzędu 15 milionów złotych z czego blisko 13 milionów to środki zewnętrzne. Nowa perspektywa środków unijnych czy program Polska Wschodnia, będzie doskonałą okazją, aby wybudować od kilku lat planowaną oczyszczalnie ścieków w Wólce Brzózkiej – powiedział Wójt Gminy Głowaczów Hubert Czubaj.

 

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content