-2,5 C
Kozienice
czwartek, 30 listopada, 2023
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

Gmina Głowaczów wybuduje kolejne drogi

Popularne

Warto przeczytać

11 stycznia została podpisana umowa z firmą Wielobranżową DE-SO Stanisław Sowiński Dębnowola, na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pt. „Budowa ul. Górnej w Głowaczowie, przebudowa drogi gminnej ul. 11-go listopada w Głowaczowie oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Sewerynów i Bobrowniki” o łącznej wartości zamówienia 5 571 339,77 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 4 037 500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 2022-02-23 nr Edycja2/2021/3243/PolskiLad finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Termin realizacji zamówienia do 31.05.2024 r.

  • Zadanie I- Budowa ul. Górnej w Głowaczowie wraz z budową oświetlenia drogowego o dł. 510,51mb – wartość zadania -1 889 838,51 zł brutto.

Zakres robót obejmuje:

– roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (wytyczenie trasy drogi, zlokalizowanie i odkrycie uzbrojenia)

– roboty ziemne (wykopy i nasypy związane z wykonaniem jezdni, chodnika i pobocza),

– wykonanie podbudowy jezdni i chodnika,

– wykonanie chodnika z nawierzchnią z kostki brukowej,

– wykonanie studni chłonnych wraz z przy kanalikami i wpustami ulicznymi,

– wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na zjazdach gospodarczych,

– ulepszenie nawierzchni poboczy kruszywem łamanym,

– wykonanie kanału technologicznego wraz z przebudową kanalizacji kablowej i przyłączy telekomunikacyjnych,

– wykonanie oświetlenia drogowego,

– wykonanie oznakowania.

  • Zadanie II: Budowa drogi gminnej ul. 11-go Listopada wraz z budową oświetlenia drogowego w miejscowości Głowaczów o dł. 432,74 mb – wartość zadania -1 859 313,14 zł brutto.

Zakres robót obejmuje:

– roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (wytyczenie trasy drogi, zlokalizowanie i odkrycie uzbrojenia)

– roboty ziemne ( wykopy i nasypy związane z wykonaniem jezdni ciągu pieszego, drogi dla rowerów i pobocza),

– wykonanie podbudowy jezdni i ciągu pieszo-rowerowego ,

– wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej,

– wykonanie nawierzchni drogi dla rowerów,

– wykonanie nawierzchni ciągu pieszego,

– roboty dodatkowe i wykończeniowe i mała architektura,

– oznakowanie i urządzenia BRD,

– wykonanie oświetlenia ulicznego.

  • Zadanie III: Budowa drogi gminnej w miejscowości Bobrowniki (Przyluśnia) o dł. 674,24 mb- wartość zadania – 739 394,51 zł brutto.

Zakres robót obejmuje:

– roboty ziemne,

– wykonanie powierzchniowe podwójne utrwalenie emulsją i grysami

– wykonanie podbudowy tłuczniowej z kruszywa łamanego,

– wykonanie poboczy z tłucznia o szerokości 0,75 m

– zjazdy do pól i zabudowań z tłucznia

– odwodnienie: powierzchniowe.

  • Zadanie IV: Budowa drogi gminnej w miejscowości Sewerynów o dł. 600 mb – wartość zadania- 1 082 793,60 zł brutto.

Zakres robót obejmuje:

– roboty ziemne,

– wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej,

– wykonanie poboczy z tłucznia o szerokości 0,75 m,

– zjazdy do pól i zabudowań z tłucznia.

– Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym z Programu Inwestycji Strategicznych, wybudowane zostaną kolejne drogi gminne. Na realizację tych inwestycji mieszkańcy czekali wiele lat. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach, w pierwszym jest budowa dróg ul. Górnej i 11–ego Listopada w Głowaczowie, ponieważ mamy pełną dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę i to zadanie ma zostać wykonane do końca sierpnia tego roku. Pozostałe dwie drogi będą realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj czyli wykonawca ma wykonać pełną dokumentację i wybudować te drogi. To nie koniec inwestycji drogowych w tym roku, będziemy ogłaszać przetargi na kolejne odcinki dróg gminnych. W tym roku na infrastrukturę drogową przeznaczamy rekordową kwotę ponad 18 milionów złotych, co pozwoli nam zrealizować wiele ważnych dróg, których powstanie ułatwi dostęp do obiektów użyteczności publicznej, poprawi bezpieczeństwo i skróci czas dojazdu służb ratunkowych – powiedział Hubert Czubaj Wójt Gminy Głowaczów.

 

źródło: Gmina Głowaczów

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content