26,3 C
Kozienice
środa, 24 lipca, 2024

Drugie podejście. Radni powiatowi zatwierdzili sprawozdanie finansowe szpitala w Kozienicach

Popularne

Warto przeczytać

Podczas dzisiejszej nadzwyczajnej sesji rady powiatu kozienickiego radni przegłosowali uchwałę zatwierdzającą roczne sprawozdanie finansowe kozienickiego szpitala. Było to drugie podejście do podjęcia uchwały.

20 lipca, radni powiatu kozienickiego podczas posiedzenia rady powiatu zdecydowali o zdjęciu z porządku obrad punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. Powodem takiej decyzji był brak załączonej opinii biegłego rewidenta, której szpital na dzień trwającej sesji nie otrzymał, ta wpłynęła dopiero 1 sierpnia 2022.

Zgodnie z informacją przedstawioną podczas dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu przez przewodniczącego rady Włodzimierza Stysiaka uchwała powinna zostać podjęta jak najszybciej. Radni otrzymali z tygodniowym wyprzedzeniem projekt uchwały wraz z kompletnym sprawozdaniem, dzięki czemu dziś zdecydowali się przyjąć zdecydowaną większością głosów projekt uchwały (13 za, 2 głosy wstrzymujące się).

Miliony na minusie

Zgodnie z przedstawioną sytuacją finansową SPZZOZ w Kozienicach za I półrocze 2022 roku przychody wyniosły 42 206 066, 97 zł, koszty działalności przedstawiały się na poziomie 49 281 767,23 zł. Wynik finansowy (strata) SPZZOZ za pierwsze półrocze działalności wyniosły więc 7 075 700, 26 zł.  

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content