25,2 C
Kozienice
niedziela, 16 czerwca, 2024

Bedzie kontynuacja zajęć sportowych w ramach programu „Umiem pływać”

Popularne

Warto przeczytać

Świetne wiadomości, szczególnie dla uczniów kl. I – III szkół podstawowych z terenu gminy Głowaczów, dotycząca kontynuacji zajęć sportowych  współfinansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

W dniu 15 maja Minister Sportu i Turystyki dokonał rozstrzygnięcia konkursu wniosków na realizację w 2024 r. zajęć sportowych dla uczniów w ramach Programu Umiem Pływać wśród beneficjentów znalazł się wniosek Klubu Sportowego Legion Głowaczów, który przy współpracy z Gmina Głowaczów będzie realizowany.

Celami programu są:

  1. upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  2. nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  3. profilaktyka wad postawy,
  4. zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
  5. wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
  6. edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej. Uczestnictwo w programie wpłynie także na zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.

Rekrutacja po programu rozpocznie się niebawem.

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content