0,8 C
Kozienice
piątek, 9 grudnia, 2022
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

[AUDIO/ZDJĘCIA] Rozmawiają o bartnictwie i ochronie dzikich zapylaczy w ekosystemach leśnych. W Garbatce-Zbyczyn trwa ogólnopolska konferencja

Popularne

Przedstawiciele instytucji, organizacji i pasjonatów bartnictwa spotkali się w Garbatce-Zbyczyn, by wspólnie rozmawiać o ochronie przyrody oraz pszczół na terenach leśnych. Wspólna konferencja ma być kolejnym etapem działań w zakresie rozwoju bartnictwa oraz przyczynić się do integracji środowiska oraz wymiany doświadczeń.

Dwudniowa konferencja organizowana jest przez Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu i Stowarzyszenie Pszczelarzy Leśników, przy współpracy z partnerami: Mazowieckim Zespołem Parków Krajobrazowych, Gminą Garbatka-Letnisko, Muzeum Regionalnym w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego oraz Eneą Wytwarzanie.

W konferencji biorą udział przedstawiciele nauki, instytucji i organizacji zajmujących się ochroną przyrodą, bartnictwem i pszczelarstwem, Lasów Państwowych, samorządów i pszczelarzy.

Tematyka konferencji obejmuje dwa nurty. Pierwszy to bartnictwo – trend odtworzenia i tradycja. Drugi to dbałość o środowisko w kontekście poprawy warunków bytowych dzikich zapylaczy.

– Temat bartnictwa jest ściśle powiązany z ekosystemami leśnymi. Pszczoła miodna w ekosystemie leśnym odpowiada za dobrostan  struktur, biocenoz całego ekosystemu leśnego. Ma to również swoje przełożenie na różnorodność, bioróżnorodność zapylaczy roślin pokarmowych dla pszczół, pszczół dzikich. Tematem konferencji nie jest tylko podsumowanie naszej działalności, rozwoju bartnictwa jako pewnego rodzaju eksperymentu etnograficznego, przyrodniczego w Lasach Państwowych, ale zwrócenie uwagi na problem ginięcia dzikich zapylaczy, nie tylko pszczoły miodnej – mówił podczas briefingu prasowego Jacek Tabor, prezes Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego

 

– Dzisiejsza konferencja jest efektem spotkania się i wspólnych tematów, które łączą tak naprawdę nas wszystkich, stronę społeczną NGS-ów, przedstawicieli Towarzystwa Ornitologicznego, leśników, stronę biznesu Enea Wytwarzanie. Myślę, że konferencja jest dla nas bardzo ważnym wydarzeniem, ponieważ pada tutaj kolejny raz zdanie, które musimy sobie wziąć do serca o zachowanie różnorodności biologicznej. – dodała Alicja Krasa z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu

 

– Jako, że jesteśmy leśnikami w większości, to też bliska jest nam tematyka siedliska pszczół, dzikich zapylaczy. Mamy w większości pasieki zlokalizowane w środowisku leśnym i dostrzegamy zagrożenie jakie pszczoły niosą dla tych leśnych zapylaczy. Staramy się trzymać pieczę nad naszymi pasiekami i nie wprowadzać pszczół w nadmiarze, do tego środowiska leśnego, żeby owady, które tam żyją, dzikie zapylacze miały swoje siedliska miały dostępne dla siebie – nadmienił w trakcie briefingu Konrad Lach – prezes stowarzyszenia pszczelarzy leśników

 

Wydarzenie obywa się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Gnysiówka” w Garbatce-Zbyczyn. Udział w konferencji bierze również wójt gminy Garbatka-Letnisko, Teresa Fryszkiewicz, która zapewniła, że wybór miejsca konferencji nie jest przypadkowy.

– Wybór miejsca na tą konferencję nie jest przypadkowy, bowiem moja gmina, gmina Garbatka-Letnisko to serce Puszczy Kozienickiej w całości położna w Naturze 2000, rezerwaty przyrody, ostoje ptasie. Dzisiaj jest rozmowa o dzikich zapylaczach, ale tak naprawdę nie jest to pierwszy tego typu projekt – wspomniała wójt, Teresa Fryszkiewicz

 

– To zaszczyt dla nas, że znajdujemy się w tak wspaniałym gronie. Zaproszenie do udziału w tej konferencji przyjęliśmy z ogromną radością,. Konferencja jest też okazją do tego, by pokazać naszą wystawę „Zielone oblicze elektrowni Kozienice”, zaprezentować ekosystem, który u nas się znajduje i tez pochwalić się tym, że mamy na terenie naszej elektrowni pasiekę – dodał rzecznik prasowy Enei Wytwarzanie, Piotr Kutkowski

 

Celem konferencji jest przybliżenie tradycji i uwarunkowań rozwoju bartnictwa, wymiana doświadczeń wynikających z dotychczasowych działań, omówienie problematyki dostępności roślin pokarmowych dla leśnych zapylaczy (pszczoła miodna w barciach, pozostali zapylacze). Ważnym aspektem jest również omówienie bartnictwa jako elementu tożsamości kulturowej, historii i odtworzenia w Lasach Państwowych.

Owocem dwudniowej konferencji będzie wydanie materiałów konferencyjnych oraz opisanie problematyki ginięciem zapylaczy, nie tylko pszczoły miodnej – Rzeczywiście nie dzieje się dobrze, pszczoły giną n ie tylko w wyniku głodowania ale widzimy co się  dzieje chociażby pod lampami, kiedyś lampy były pełne owadów, dziś tam nic się nie dzieje . To pokazuje, że zmiany środowiskowe, być może zmiany klimatyczne, to co robimy środowisku, to co robimy światu, to jeden z tych sygnałów – dodał Jacek Tabor

 

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content