0,8 C
Kozienice
piątek, 9 grudnia, 2022
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

[AUDIO/FOTO] Kozienice zyskają połączenie kolejowe z Warszawą i Radomiem. Dziś podpisano umowę na realizację projektu „Kolej w Kozienicach – likwidacja regionalnego wykluczenia komunikacyjnego”

Popularne

To już piąta umowa z wnioskodawcą realizowana z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.

Dzięki budowie nowej linii kolejowej mieszkańcy Kozienic zyskają szybkie i wygodne połączenie ze stolicą. Czas podróży z Kozienic do Warszawy wyniesie około 86 minut. W ramach projektu o szacowanej wartości 321 mln zł wybudowana zostanie 24 km nowa linia kolejowa Świerże Górne – Dobieszyn – łącząca linię kolejową nr 77 (Janików – Świerże Górne) z linią kolejową nr 8  (Warszawa Zachodnia – Kraków Główny). Trasa zostanie zelektryfikowana, dzięki czemu w połączeniach przewoźnicy mogą wykorzystywać nowoczesne, ekologiczne pojazdy i tym samym przygotować lepszej ofertę dla podróżnych.

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Kozienicach a udział w tym wydarzeniu wziął wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, prezes PKP PLK S.A. Ireneusz Merchel, posłanka Anna Kwiecień, poseł Andrzej Kosztowniak oraz Piotr Kozłowski, burmistrz Gminy Kozienice.

Unikalny projekt

– Dla mnie osobiście jest bardzo radosny moment kiedy możemy tutaj w Kozienicach podpisać umowy na realizację jednego z czterech mazowieckich programów inwestycyjnych związanych z Koleją plus. Ten wniosek jest na tyle unikalny, że liderami tutaj są samorządowcy z Kozienic i Głowaczowa, wspólnie z innymi oraz PKP na podstawie programu Kolej Plus, został złożony wniosek, przyjęty, zaakceptowany i dzisiaj będzie podpisywana umowa – mówił sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel

 

Ambitne marzenia

– Tak naprawdę dzisiaj spotykamy się dla tego, że są ambitni samorządowcy. Są tacy samorządowcy właśnie jak pan burmistrz i cały jego zespół, którzy mają ambitne marzenia. Robią wszystko żeby te marzenia ale przede wszystkim ich mieszkańców spełniały się, dlatego dzisiaj się tutaj spotykamy. – powiedziała posłanka Anna Kwiecień

 

– Tak zapamiętamy ten projekt, jako projekt, który będzie projektem pięknym. Projektem, który jest piękny od samego początku w swoim założeniu ale w swojej również ambicji, o której zostało już powiedziane. Projekt, który przeniesie Kozienice, całą ziemię kozienicką do innego wymiaru – dodał poseł Andrzej Kosztowniak

 

Potrzeby dnia codziennego

– Tak jak mówili moi przedmówcy starając się realizować potrzeby dnia codziennego naszych mieszkańców, patrzymy daleko w przyszłość, realizujemy dwa strategiczne programy, most oraz kolej. – stwierdził burmistrz Kozienic, Piotr Kozłowski

 

– Program ma działać przeciwko wykluczeniu komunikacyjnemu i w pełni wpisuje się w oczekiwania mieszkańców małej wiejskiej gminy jaką jest gmina Głowaczów. Tutaj oczekiwania są takie anby mieszkańcy mieli możliwość dojazdu do pracy, aglomeracji czyli do Warszawy, Radomia. W tej chwili na terenie gminy Głowaczów nie kursują żadne autobusy, które by mogły skomunikować naszych mieszkańców chociażby z Radomiem – dodał wójt Gminy Głowaczów, Hubert Czubaj

 

Mieszkańcy tej części regionu zyskają lepszy dostęp do kolei, dzięki budowie nowych stacji: Kozienice, Świerże Górne, Głowaczów. Wszystkie obiekty będą przystosowane do obsługi osób o organicznych możliwościach poruszania się. Zapewnią one komfortowe warunki oczekiwania na pociąg. Będą wyposażone w wiaty, ławki, jasne oświetlenie. Odpowiednia wysokość peronów ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągu.

Ambitnym celem jest aby pociągi kursowały już w roku 2028. O terminach, planowanej realizacji tej inwestycji mówił  prezes PKP PLK S.A. Ireneusz Merchel.

 

Mazowsze – wszystkie umowy z wnioskodawcami podpisane

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały już wszystkie cztery umowy z wnioskodawcami z Programu Kolej Plus, dotyczące realizacji projektów na terenie województwa mazowieckiego. Z Samorządem Województwa Mazowieckiego na projekty: „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka  – Małkinia” oraz „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce”, oraz z Miastem i Gminą Serock na projekt: „Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” (projekt dokumentacyjny)”.

34 projekty do realizacji w ramach Programu Kolej Plus

W ramach Programu Kolej Plus do realizacji zakwalifikowano 34 inwestycje, które zostały zgłoszone przez samorządy z jedenastu województw: siedem w województwie śląskim, pięć w województwie lubelskim oraz wielkopolskim, po cztery w województwie małopolskim i mazowieckim, trzy w województwie dolnośląskim, dwa w województwie łódzkim, po jednym w województwie: lubuskim, opolskim, podlaskim i świętokrzyskim. Projekty wybrane do realizacji obejmują łącznie 34 wskazane przez wnioskodawców miasta powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają obecnie pasażerskich połączeń kolejowych lub połączenia wymagają usprawnienia. Dzięki realizacji Kolei Plus ok. 1,5 mln ich mieszkańców zyska lepszy dostęp do kolei pasażerskiej.

Projekty w Programie obejmują:

  • 10 projektów dot. rewitalizacji linii na łączną długość ok. 315 km,
  • 14 projektów dot. odbudowy lub rozbudowy linii na łączną długość ok. 516 km,
  • 7 projektów dot. budowy nowych linii na łączną długość ok. 189 km,
  • 3 projekty dokumentacyjne dotyczące ok. 183 km linii kolejowych.

Podstawowe warunki realizacji inwestycji w ramach Programu:

  • zapewnienie współfinansowania w wysokości co najmniej 15 proc. kosztów kwalifikowalnych przez podmioty zgłaszające i współfinansowania kosztów niekwalifikowalnych (gdy dotyczy);
  • przedłożenie deklaracji organizatora przewozów dla połączenia – min. 4 pary pociągów przez co najmniej 5 lat;
  • zawarcie umowy na realizację inwestycji pomiędzy wnioskodawcą a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 roku. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki Budżetu Państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei. Więcej o Programie Kolej Plus https://www.plk-sa.pl/program-kolej-plus

 

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content