20,8 C
Kozienice
czwartek, 25 lipca, 2024

Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza Głowaczowa: Podsumowanie kluczowej sesji Rady Miejskiej

Popularne

Warto przeczytać

28 czerwca w Głowaczowie odbyła się absolutoryjna sesja Rady Miejskiej, będąca jednym z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu samorządowym. Podczas tego spotkania Burmistrz Hubert Czubaj otrzymał absolutorium oraz wotum zaufania za wykonanie budżetu gminy za 2023 rok.

Podstawy udzielenia absolutorium i wotum zaufania

Kluczowym dokumentem, na podstawie którego Radni Rady Miejskiej ocenili pracę Burmistrza, był „Raport o stanie gminy za 2023 rok”. Raport ten szczegółowo przedstawiał osiągnięcia i wyzwania minionego roku oraz zawierał analizę finansową i realizację zaplanowanych zadań budżetowych.

Oprócz raportu, istotną rolę w procesie decyzyjnym odegrało sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2023 rok. Dokument ten uzyskał pozytywną opinię zarówno Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, jak i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Te oceny były kluczowe dla ostatecznej decyzji o udzieleniu absolutorium, potwierdzając właściwe zarządzanie finansami gminy przez Burmistrza.

Po zakończeniu sesji Burmistrz Hubert Czubaj wyraził wdzięczność za udzielone mu zaufanie oraz docenił wkład całego zespołu w sukcesy gminy:

– Dziś w naszym Urzędzie Miejskim odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. Była to wyjątkowa sesja, jedna z najważniejszych w całym roku – absolutoryjna. Dziękuję Radnym za udzielone mi absolutorium i wotum zaufania. Bardzo dziękuję! Miniony rok to sukcesywna praca całego mojego zespołu, współpracowników, ale także kierowników jednostek organizacyjnych i oświatowych oraz Sołtysów. Razem obraliśmy wspólne tory, tworzyliśmy i działaliśmy na rzecz rozwoju, poprawy bezpieczeństwa i lepszego życia naszych mieszkańców. Bardzo wszystkim dziękuję! Przed nami kolejne plany, wizje i pomysły, które tak jak dotychczas, wspólnie będziemy realizować. Jest jeszcze wiele do zrobienia! – powiedział Burmistrz Czubaj.

Przyszłe plany i wyzwania

Burmistrz Hubert Czubaj zapowiedział, że nie zamierza spoczywać na laurach. Przed gminą stoją nowe wyzwania i projekty, które mają na celu dalszy rozwój regionu. Planowane są inwestycje mające na celu poprawę infrastruktury, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz podniesienie jakości życia w gminie.

 

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content