Dzisiaj jest czwartek, 23 maja 2019 r., 143 dzień roku
0
0
0
WIADOMOŚCI | SPORT | OGŁOSZENIA | BAZA FIRM | BLOGI | KULTURA | WIDEO | ZAKUPY | GALERIA ZDJĘĆ | PRZETARGI
Aktualizacja Programu Naprawczego szpitala już prawie gotowa. W poniedziałek głosowanie
Dodał: KamZap, 20-02-2019 20:42, odsłon: 1753
Fot. Kamil Zapora
Fot. Kamil Zapora

W środę 20 lutego w starostwie powiatowym w Kozienicach odbyło się zebranie komisji zdrowia mające na celu omówienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Programu Naprawczego SP ZZOZ w Kozienicach z września 2017 r. Po przeprowadzonej dyskusji członkowie komisji doszli do konsensusu jeśli chodzi o ostateczny kształt aktualizacji. Uchwała zostanie poddana pod głosowanie całej rady w poniedziałek na sesji.

W dzisiejszym zebraniu oprócz członków komisji zdrowia brali również udział: starosta Andrzej Jung, wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki, przewodnicząca komisji finansów Małgorzata Bebelska,  skarbnik powiatu Kamil Banaś, mecenas z obsługi prawnej starostwa Mariusz Sadowski, naczelnik wydziału zdrowia Janusz Patkowski, dyrektor szpitala Jarosław Pawlik i jego zastępca ds. lecznictwa Danuta Gołyska-Rączkiewicz oraz pracownicy szpitala.

 

Na początku posiedzenia przewodniczący komisji zdrowia Waldemar Witkowski przedstawił swoje wątpliwości dotyczące uchwały aktualizującej Program Naprawczy jaką otrzymał od grupy radnych. Jak powiedział, jej część była sprzeczna z przepisami wyższego stopnia. Poprosił on zatem Mariusza Sadowskiego o ocenę uchwały. Uwagi mecenasa dotyczyły dwóch punktów. Wszyscy zebrani byli natomiast zgodni co do tego, że dzisiejsze spotkanie jest właśnie po to, żeby nadać tej uchwale taką formę, którą rada będzie mogła przyjąć w czasie sesji 25 lutego. W związku z tym Waldemar Witkowski przedstawił wszystkim zgromadzonym propozycję tej uchwały sporządzoną po konsultacji z mecenasem Sadowskim, naczelnikiem wydziału zdrowia Januszem Patkowskim i sekretarzem powiatu Jarosławem Chlewickim, która w znacznej części pokrywała się z tą zaproponowaną przez radnych i precyzuje pewne sformułowania, które mogłyby budzić wątpliwości prawne.  Składała się ona z trzech paragrafów podzielonych w sumie na 24 punkty.

Efektem przyjęcia uchwały w nowej formie miałoby być m.in. znalezienie przyczyn rekordowej straty jaką przyniósł szpital w 2018 roku, czyli ponad 7 mln zł z amortyzacją, znalezienie oszczędności, czy wskazanie źródeł dodatkowych środków dla finansowania SP ZZOZ w Kozienicach.

Stawia ona również wobec dyrektora szpitala szereg zobowiązań takich jak: zmiany organizacyjne w szpitalu mające na celu zoptymalizowanie przychodów, przeanalizowanie możliwości utworzenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy szpitalu, czy podjęcie działań z NFZ na rzecz uzyskania kontraktu na rehabilitację.

Lepsza kontrola szpitalnych pieniędzy

Radny Zbigniew Sitkowski, jeden z pomysłodawców aktualizacji, podkreślił, że nie chce rezygnować z punktu uchwały tworzącej w szpitalu stanowisko kontrolera finansowego, który miałby działać dodatkowo poza kontrolą zarządczą. Według radego Sitkowskiego, gdyby taka osoba już pracowała w szpitalu to dyrektor mógłby wcześniej zareagować na pogarszającą się sytuację finansową. Jarosław Pawlik powiedział, że on zajmuje się taką kontrolą osobiście. Zbigniew Sitkowski stwierdził, że jest to czynność zbyt absorbująca dla dyrektora, który powinien wyciągać wnioski z danych zebranych z poszczególnych oddziałów właśnie przez kontrolera finansowego. Mecenas Sadowski uznał, że dodatkowy punkt z tym związany można dodać do treści uchwały.

Radny Sitkowski postulował również za tym, żeby rada zabezpieczyła się na wypadek potrzeby wprowadzenia kolejnych poprawek do Programu Naprawczego wynikających z ciągle zmieniającej się sytuacji w szpitalu. Miałby temu służyć punkt mówiący o cyklicznej aktualizacji Programu Naprawczego bez potrzeby podejmowania kolejnych uchwał. W tej kwestii mecenas nie miał gotowej opinii, którą przedstawi prawdopodobnie jutro po głębszej analizie.

 


Jutro mecenas Mariusz Sadowski wyda opinię na temat cyklicznej aktualizacji Programu Naprawczego.


Czy stworzenie POZ przy szpitalu jest możliwe?

Dyskusję wśród radnych wywołał również punkt związany z możliwością utworzenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy szpitalu. Waldemar Witkowski zaznaczył, że może być to trudne ze względu na wymagania jakie stawia NFZ. Do otrzymania kontraktu od Funduszu wymagana jest bowiem lista potencjalnych pacjentów POZ w liczbie 5-6 tysięcy, których Waldemar Witkowski doszukuje się gównie w gminie Kozienice. Tutaj natomiast wszyscy są już przypisani do innych podmiotów takie jak Kozienickie Przychodnie czy Millenium. Radny Sitkowski zasugerował zatem, żeby POZ przy szpitalu stanowił konkurencje dla innych podmiotów świadczących takie usługi i zabiegał o ich pacjentów.


Sprawa utworzenia POZ jest o tyle istotna, że przykłady innych szpitali pokazują, że jest to źródło dużych pieniędzy dla placówki. Wagę POZ w szpitalu podkreślił również radny Marek Kucharski. Z kolei przewodnicząca komisji finansów rady powiatu Małgorzata Bebelska przypomniała o umowie w sprawie POZ z gminą Kozienice z czasów kiedy powiat stawał się organem prowadzącym szpital. Zasugerowała, że działania w tym kierunku powinny być prowadzone razem z kozienickim urzędem miejskim.

Radna Bebelska zwróciła również uwagę na potrzebę współpracy kozienickiego szpitala z innymi mniejszymi szpitalami powiatowymi. Jak powiedział radny Sitkowski takie rozmowy były już prowadzone np. w zakresie wspólnych zakupów mających na celu zmniejszenie kosztów.

Radny Sitkowski przestrzegał także przed pomysłem okresowego zmniejszania liczby łóżek w oddziałach. Jak podkreślił wiązałoby się to z potrzebą redukcji etatów pielęgniarek, a one są niezbędne do rozwoju szpitala, który de facto omawiana uchwała ma na celu.

Ostatnia uwaga pochodziła od starosty Andrzeja Junga, który powiedział, że szpital powinien podjąć skuteczne działania w NFZ nie tylko na rzecz uzyskania kontraktu na rehabilitację, ale też na inne oddziały.

Po dyskusji członkowie komisji zdrowia, którzy byli obecni na posiedzeniu w pełnym składzie, jednogłośnie zgodzili się na przyjęcie uchwały w formie z uwzględnieniem wszystkich uwag, które dzisiaj padły. Brakującym elementem jest jeszcze opinia mecenasa dotycząca wspomnianej wyżej cyklicznej aktualizacji. Tę poznamy jutro. Uchwała po przygotowaniu zostanie poddana pod głosowanie radzie powiatu na sesji w najbliższy poniedziałek.

Co zrobić ze stratą?

W sprawach różnych radna Grażyna Ziółek zadała pytanie co się stanie w wypadku nie przyjęcia przez radę powiatu sprawozdania finansowego szpitala. Jej przyjęcie oznaczałoby obowiązek pokrycia straty szpitala. Nie wywiązanie się z niego grozi likwidacją szpitala lub zmianą jego formy organizacyjnej. Mecenas Sadowski nie potrafił dzisiaj powiedzieć co w sytuacji nie przyjęcia sprawozdania przez radę, ma się jednak dowiedzieć i taką informację przedstawić. Mimo wszystko informację tę można potraktować jako ciekawostkę prawną, ponieważ pokrycie straty przez powiat wydaje się nieuniknione. Należy jednak pamiętać, że nie jest to uwzględnione w uchwale budżetowej przyjętej na ten rok.

Na koniec radni Włodzimierz Stysiak, Stanisław Orzechowski i Lidia Ligorowska przytoczyli historię jakie usłyszeli od mieszkańców na temat złego traktowania pacjentów przez lekarzy SOR-u. Radna Ligorowska stwierdziła nawet, że pacjenci boją się lekarzy. Obecna na zebraniu zastępca dyrektora ds. lecznictwa Danuta Gołyska-Rączkiewicz powiedziała, że do dyrekcji szpitala do tej pory żadne skargi nie dotarły, więc nie chce komentować tych informacji. Radny Kucharski podkreślił natomiast, żeby nie uogólniać i opierać się w takich sytuacjach na faktach i nazwiskach konkretnych lekarzy.  
Skontaktuj się z autorem tekstu: KamZap
Facebook
Google
Wykop
Zgłoś
Wyślij
Drukuj
Komentowanie dozwolone wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników portalu.
Wasze komentarze
Wywalić na zbity pysk Dyr. szpitala i pseudo lekarzy z Radomia. Zrobić w końcu porządki!
21-02-2019, 10:23:42
+ 11
0
odpowiedz
AKTUALNOŚCI
WSZYSTKIE +
Siłownia plenerowa na Osiedlu Energetyki w Kozienicach. Fot. Kamil Zapora
Trzy wnioski o dotację do Otwartych Stref Aktywności złożone w tym roku przez Gminę Kozienice zostały poz...
Policjanci z powiatu kozienickiego zatrzymali dwóch amatorów perfum. Mężczyźni tym proceder...
Fot. PTTK Kozienice
W sobotę 18 maja odbył się XXI Rajd Nadwiślański zorganizowany przez Oddział PTTK w Kozienicach.
Zespół Enej zagra w Kozienicach. Źródło: oficjalna strona zespołu
1 czerwca czeka nas kolejna edycja imprezy związanej z Puszczą Kozienicką. Jak zwykle możemy spodziewać s...

Kronika
Zobacz więcej

KONTO UŻYTKOWNIKA
WIĘCEJ +

Login:

Hasło:Ostatnie komentarze
Zobacz więcej
Gmina Kozienice
Zobacz więcej
Powiat Kozienicki
Zobacz więcej
Garbatka-Letnisko
Zobacz więcej
MCSW
Zobacz więcej
WszystkoBlisko - sklep internetowy
PRZEJDŹ DO GALERII +
NA GÓRĘ STRONY +
Nasze serwisy:
Kategorie:
Informacje:
Reklama:
Gazeta Kozienice24 to niezależne media elektroniczne w Kozienicach - jako jedyni całodobowo informujemy o wydarzeniach w mieście i regionie. Dzięki rzetelności i szybkości w przekazywaniu informacji oraz przynależności do grupy medialnej każdego dnia odwiedza nas wiele tysięcy czytelników.

Kontakt z działem reklamy:
E-mail: reklama@arpass.pl lub tel: 500-304-413
facebook